1% podatku -> szkoła Krok po Kroku

Zachęcamy do odpisu 1% podatku na rzecz naszej szkoły.

Przy składaniu zeznania PIT konieczne jest wypełnienie:

  • PIT-28 w poz.139
  • PIT-36 w poz.416
  • PIT-36L w poz.142
  • PIT-37 w poz.133
  • PIT-38 w poz.63
  • PIT-39 w poz.49
  • PIT-OP

„cel szczegółowy 1%”: „SZKOŁA”.

KROK PO KROKU – FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z
ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN

KRS 0000287008.

Emeryci i renciści mogą przekazać 1% podatku wypełniając formularz PIT-OP. Nie muszą składać całego zeznania podatkowego.

 

Informacje dodatkowe:

Informacja o kwotach z 1% z należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego (OPP)


https://www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp

OPP w liczba – opracowanie PK do spraw PP

https://pozytek.gov.pl/7-organizacje-pozytku-publicznego-w-liczbach-w-latach-2004-2019/