Adoracja 40-godzinna

Po Mszy wieczornej 14.11 rozpoczynamy 40-godzinną adoracje Najświętszego Sakramentu.

To dobre miejsce i czas, aby podziękować i przemyśleć nauki głoszone podczas Misji świętych.

Zakończymy adoracje środową wieczorną Mszą św. sprawowaną przez biskupa Michała Janochę.