PROGRAM SPOTKAŃ RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH (do ferii)

Serdecznie zapraszamy na rodziców dzieci niepełnosprawnych na comiesięczne spotkania. Każde rozpoczyna się specjalną Mszą Św. o godz. 15:30. Prelekcje eksperta zaczynają się zaraz po Mszy tj. ok. 16:20. 
 

23 września Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych

„Życie z bratem lub siostrą z niepełnosprawnością intelektualną – pytania i dylematy” – wykład prof. Agnieszki Żyty z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Po wykładzie dyskusja.

21 października Wchodzenie w dorosłość dzieci niepełnosprawnych

Spotkanie z Blanką Popowską – prezes założonej przez rodziców fundacji Też chcemy być, prowadzącej Klubokawiarnię Pożyteczną, Spółdzielnię Socjalną i Akademię Umiejętności

18 listopada Ubezwłasnowolnienie osób niepełnosprawnych

Spotkanie  z dr Moniką Zimą-Parjaszewską- prawnikiem, prezeską Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

16 grudnia Spotkanie świąteczne