Ursynowskie Spotkania Benedyktyńskie

28.09.2018 – Spotkanie z tematem: „Bóg Pokoju będzie z wami (Flp 4,9) – duchowość benedyktyńska z perspektywy Listu do Filipian” – poprowadzi brat Maciej Pawlik OSB (mnich z Tyńca).