Ursynowskie Spotkania Benedyktyńskie – 22.02

W Piątek o 20:00 zapraszamy na spotkanie benedyktyńskie w naszym kościele pod tytułem: Otworzyć się na Słowo Boże, poprowadzi O. Włodzimierz Zatorski OSB.