Ursynowskie Spotkania Benedyktyńskie

DOPOWIEDZENIE- 26.04.2019

114 Ursynowskie Spotkanie Benedyktyńskie – Tajemnice okresu wielkanocnego
Poprowadzi – Ojciec Konrad MAŁYS, OSB

  • 20.00 Msza św. z homilią
  • 20.45 konferencja tematyczna i spotkanie dyskusyjne
  • 21.30 Kompleta (wieczorne modlitwa Kościoła)