Wolica Ukrainie

Na terenie naszej parafii organizujemy pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Udało się już pomóc:
● znaleźliśmy stałe schronienie dla ponad 15 rodzin (część poza parafią)
● 3 dzieci – zostało przyjętych do parafialnego przedszkola
● zebraliśmy już ponad 10 000 zł w ramach zbiórki pieniędzy
● zrobiliśmy zakupy pierwszej potrzeby dla najbardziej potrzebujących
● pomogliśmy w transporcie uchodźców z różnych punktów rejestracyjnych
do miejsc zakwaterowania

Na Mszy Św. niedzielnej o 11.15 wprowadzamy elementy języka ukraińskiego, po
Mszy zapraszamy na spotkania integracyjne dla rodzin ukraińskich i parafian w
dolnym Kościele.

Tworzymy też bazę kontaktową
● zgłoszenia w zakrystii oraz pod adresem mailowym: pomoc[at]bojanowski.org

Szukamy m.in.:
● osób, które mogą przyjąć uchodźców pod swój dach (na dłużej i na krócej)
● PILNE lekarzy i stomatologów (darmowe wizyty dla uchodźców, którzy tego potrzebują, a są na terenie parafii)
● PILNE prawników (darmowe porady dla uchodźców, interpretacja ustawy)
● wolontariuszy do pomocy uchodźcom w rejestracji, uzyskaniu świadczeń socjalnych, itp.
● tłumaczy (język ukraiński i rosyjski)
● możliwości pracy dla uchodźców (rodzaj pracy – telefon)
● wolontariuszy (zbieramy też różne preferencje pomocy, np. organizacja rekreacji dla dzieci, wycieczki po W-wie czy okolicy, itp.)

Chcesz pomóc – napisz do nas, przyda się każda forma pomocy:
pomoc[at]bojanowski.org

Możliwość wsparcia finansowego:
● puszka przy wyjściu z Kościoła
● zbiórka do puszek (Rycerze Kolumba) w każdą IV niedzielę miesiąca
● wpłaty na konto:
parafia bł. E. Bojanowskiego
63 1240 1125 1111 0010 0879 7682
z dopiskiem WOLICA – UKRAINIE

Główne cele zbiórki funduszy:
● Bieżąca pomoc finansowa dla ukraińskich rodzin, które znajdują schronienie w naszej parafii (na bieżące potrzeby materialne, zakup niezbędnych rzeczy, których nie udało się dla nich pozyskać z innych zbiórek, np. nowa bielizna, buty, itp.)
● Pomoc parafianom, którzy przyjęli pod swój dach ukraińskich uchodźców (np. dofinansowanie zwiększonych opłat licznikowych, kosztów wyżywienia dodatkowych osób w domu, itp.)
● dofinansowanie czesnego, obiadów (przedszkole)
● kurs języka polskiego dla uchodźców w naszej parafii

ulotka do pobrania pdf -Wolica Ukrainie

Akcję “Wolica Ukrainie” w parafii bł. E. Bojanowskiego koordynują:
Rycerze Kolumba
Szafarze Nadzwyczajni Komunii Św.
Siostry Służebniczki
Księża Adam, Jarosław, Konrad, Tomasz