Życzenia świąteczne

Drodzy Parafianie i Szanowni Goście – za Cyprianem Kamilem Norwidem (z jego wiersza o św. Stanisławie Kostce, patronie polskich dzieci i młodzieży, którego motto życiowe: Ad maiora natus sum niech stanie się Waszym), życzę:

A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!
Krocz – jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!

Chrześcijanie mają inny horyzont niż świat – sięga on zmartwychwstania i życia wiecznego – to nasza duma i nadzieja. W takim duchu sprawujmy święta wielkanocne – bądźmy świadkami Zmartwychwstania!

Proboszcz ks. Adam Zelga