Budowa

Zamierzenia budowlane na rok 2016

  • prace końcowe w łączniku z kościołem
  • prace wykończeniowe Szkoły dla Dzieci z autyzmem wraz z przedszkolem
  • budowa drogi wzdłuż skarpy między szkoła a kościołem
  • prace końcowe w Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego

 

Tworzymy tak potrzebną w okolicy sferę „sacrum”. Jeśliby Państwo zechcieli wspomóc (proszę!) wspólne dzieło, podaję nr konta

Bank Pekao S.A. IX. O.
ul. Dereniowa 9
02-776 Warszawa
16 1240 1125 1111 0010 0518 8285

Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie
ul. Kokosowa 12
02-797 Warszawa