Ogłoszenia

28 niedziela zwykła C
13 października 2019
Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. (Flp 1,1-2)

 

 1. W 2020.05. Kardynał Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany. Mówił on do młodych: Wszystko, co jest przed Tobą, pozostaje do zdobycia. Życiu, które nadchodzi, możesz nadać głębszą treść, wartość i znaczenie. Zależy to od Twojej oceny życia i czasu, od Twojego stosunku do pracy, od szacunku dla Twego umysłu, woli i serca, dla twych wartości ludzkich, narodowych i chrześcijańskich.
 2. Nabożeństwa różańcowe: 17:30 niedziele; 18:30 dni powszednie (środy – prowadzi młodzież); różaniec dla dzieci – poniedziałek, czwartek – 17:00. W tym tygodniu módlmy się zwłaszcza o mądre decyzje wyborcze Polaków.
 3. Dziś: XIX Dzień Papieski z hasłem: Wstańcie, chodźmy – zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia; 7:45 Godzinki ku czci NMP; po Mszy św. o 10:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego; 17:30 nabożeństwo różańcowe.
 4. PONIEDZIAŁEK: 17:00 różaniec dzieci; 17:30 czcimy Miłosierdzia Boże; 19:30 Szafarze Nadzwyczajnych Komunii Św. (Orszady 10).
 5. WTOREK: wspomnienie św. Teresy z Avila, Dziewicy i Doktora Kościoła; po wieczornej Mszy św. różaniec i nabożeństwo do bł. Edmunda za dzieci i młodzież – zapraszamy dziadków z wnukami i rodziców z dziećmi; cieszy udział grupy mam; 19:30 Rycerze Kolumba i Kino Mundek zapraszają do Multikina na – „Legiony”. To opowieść o przyjaźni, wolnej Polsce i dorastaniu – bilety (ilość ograniczona) w zakrystii (15 zł). Na projekcji będzie Maciej Pawlicki.
 6. ŚRODA: wspomnienie św.Jadwigi Śląskiej; 41. rocznica wyboru Jana Pawła II; 17:30 adoracja dziękczynna, Msza św. i różaniec.
 7. CZWARTEK: wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika; 17:00 różaniec dla dzieci; adoracja i spowiedź do 20:30.
 8. PIĄTEK: święto św. Łukasza, Ewangelisty.
 9. SOBOTA: wspomnienie błogosławionego. ks. J. Popiełuszki, Kapłana i Męczennika oraz 35.rocznica jego śmierci; 15:30 (w kościele) Msza św. dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi; wieczorem Msza z okolicznościowym kazaniem i różaniec. 9:00 Warsztaty Pisania Ikon.
 10. NIEDZIELA (20.10): weźmy udział w grze miejskiej Dobrem zwyciężaj; 16:00 spotkanie 2 Equipe Notre Dame.
 11. Jedyny na świecie międzywyznaniowy, Ekumeniczny Uniwersytet III Wieku, zaprasza osoby młode duchem. Zapisy w kancelarii (ul.Kredytowa 4: wtorek – piątek, g. 9:00 – 18:00). Szczegóły na stronie internetowej.
 12. Zapraszamy dzieci (3-9 lat) na Katechezę Dobrego Pasterza (trzy grupy – poniedziałki, wtorki, środy, g. 17:00 – 18:30 (Orszady 10). Więcej informacji na ulotkach leżących przy wyjściu z kościoła, na stronie parafii i tel. 536 393 200.
 13. Na zewnątrz Kościoła wywieszony jest plan posadzki (ok. 1100 płyt) górnego Kościoła. Fundator, po wyborze numeru zgłasza do zakrystii, by otrzymać imienny certyfikat. Koszt zakupu i położenia jednej płyty ok. 500zł.

 

2019.10.05 – Orędzie końcowe biskupów Rady Konferencji Episkopatów Europy.
…Zgromadzeni, by poczynić refleksję n/t: Europa, czas przebudzenia? Znaki Nadziei – staliśmy się bardziej świadomi sytuacji, w której żyjemy i różnych istniejących sprzeczności, jak pragnienia: (1) Boga, a jednocześnie kruchości życia chrześcijańskiego; (2) życia opartego na Ewangelii, a jednocześnie słabości kościelnej i ludzkiej; (3) świętości, a jednocześnie małego świadectwa życia; (4) powszechnych praw, a jednocześnie utraty szacunku godności człowieka; (5) harmonii w społeczeństwie i ze stworzeniem, ale też utraty poczucia obiektywnej prawdy; (7) trwałego szczęścia, ale także utraty wspólnego poczucia przeznaczenia, do czego powołana jest ludzkość; (8) wewnętrznego pokoju i spójności wyrażone w duchowym poszukiwaniu, ale i jego negacja w debatach publicznych…
Każdy człowiek żywi pragnienie spotkania kogoś, kto pomoże jego sumieniu przebudzić się i obudzić kluczowe, egzystencjalne pytania, dotyczące życia po śmierci, zła, które rani człowieka, narusza życie i świat. Dlatego niczym stróżowie poranka, czujni i gotowi wskazać nowy dzień, chcemy nieść przesłanie nadziei i mówimy z mocą: Zbudź się, Europo! W różnych historiach i tradycjach, starych i nowych wyzwaniach znajdują się elementy nadziei: choćby święci i męczennicy naszych krajów… Świecą oni niczym gwiazdy na niebie.
Odkryj na nowo swe korzenie, Europo! Wpatruj się w liczne przykłady tej spełnionej nadziei, zaczynając od św. Patronów: Benedykta z Nursji, Cyryla i Metodego, Brygidy Szwedzkiej, Katarzyny ze Sieny, Teresy Benedykty od Krzyża, którzy są znakiem Europy zjednoczonej w różnorodności. Odkryj na nowo świadectwo wielkich europejskich postaci bliższych nam, jak matka Giuseppina Vannini, Małgorzata Bays, kard. John Henry Newman, którzy 2019.10.13 zostaną ogłoszeni świętymi Kościoła i niezliczone przykłady świętości obecne na drogach naszych czasów, a które często spotykamy na co dzień.
Ciesz się, Europo, dobrocią ludu, tylu świętych, którzy co dzień po cichu przyczyniają się do budowy bardziej sprawiedliwego i ludzkiego społeczeństwa obywatelskiego. Popatrz na liczne rodziny, które jako jedyne są zdolne zrodzić przyszłość. Z wdzięcznością uznaj ich Boga i przykład. Niech kształtują ten nasz umiłowany kontynent i – jak przypomina papież Franciszek – niech przyczyniają się do tworzenia nowego europejskiego humanizmu, zdolnego do dialogu, integracji i rodzenia, podkreślającego jednocześnie to, co najdroższe – tradycji kontynentu: obronę życia i godności człowieka, wspieranie rodziny i poszanowanie podstawowych praw osoby. Poprzez takie zaangażowanie Europa będzie mogła wzrastać jako jedna rodzina ludów, ziemia pokoju i nadziei.
Wierzymy, że prawdziwą odpowiedzią na wszystkie pytania o sens jest Chrystus, oblicze Ojca. Głosimy naszą wiarę w Jego osobę, jedynego Zbawiciela. Tylko w Nim, Chlebie łamanym dla nas, znajdują odpowiedź nasze pytania, bo tylko On jest pełnym objawieniem tajemnicy Boga i odpowiedzią ludzkości na tę tajemnicę Miłości i Miłosierdzia. Tego, kto Go przyjmuje, czyni gotowym do słuchania, kochania i stania się bliskim, oddając się w imię Chrystusa na służbę człowieka, szczególnie potrzebującego…