Ogłoszenia

3 niedziela Wielkiego Postu „B”
4 marca 2018

Boże, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę,
b rzyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień…
i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. (Kolekta)

 

 1. Dziś ks. proboszcz rozpoczyna prowadzenie rekolekcji wielkopostnych w rodzinnej miejscowości śp. ks. Mariusza Graszka, Starych Juchach, w związku z czym prosi gorąco o wsparcie modlitewne.
 2. Dziś: trzecia niedziela Wielkiego Postu; wspomnienie św. Kazimierza, Królewicza, Patrona naszego Arcypasterza. 7:15 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP; po Mszy św. o 10:00 koronka do Miłosierdzia Bożego; oprawę liturgiczną Mszy św. o 12:30 przygotowuje Kościół Domowy; po Mszy św. spotkanie pierwszej wspólnoty Kościoła Domowego; podczas każdej Mszy św. po Komunii, trwajmy w adoracyjnej ciszy; 17:30 Gorzkie Żale;
 3. Nabożeństwa w Wielkim Poście: PONIEDZIAŁEK (17:30) do Miłosierdzia Bożego.
  • WTOREK (18:30) o bł. E. Bojanowskim.
  • ŚRODA (18:30) Gorzkie Żale.
  • CZWARTEK wieczorna adoracja i spowiedź.
  • PIĄTEK (17:15) Droga Krzyżowa dla dzieci; (18:30) Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
  • NIEDZIELA (17:30) Gorzkie Żale.
 4. WTOREK: 20:00 (Orszady 10) Msza św., spotkanie Rycerzy Kolumba.
 5. CZWARTEK: Międzynarodowy Dzień Kobiet – dziękujemy modlitwą.
 6. PIĄTEK: 19:00 (Orszady 10) zaczyna się kurs przedmałżeński.
 7. SOBOTA: 9:00 Warsztaty Pisania Ikon; spotkania Equipes Notre Dame 12:00 (młodsza); 18:00 (starsza).
 8. NIEDZIELA (11.03): zbiórka na Caritas Rodzina Rodzinie dla Aleppo; 16:00 Msza dla rodzin dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.; dk Piotr zaprosi nas na uliczne Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii i będzie rozprowadzał album fotograficzny.
 9. ŚRODA (14.03): g. 19:00 – Rycerze Kolumba i Kino Mundek zapraszają do Multikina na film „Sprawa Chrystusa”. Jest to opowieść o dziennikarskim śledztwie dotyczącym zmartwychwstania Jezusa. Bilety po 15 zł w zakrystii.
 10. Rekolekcje:
  • dla szkoły Podstawowej nr 343 (12-14.03), pod hasłem, które było mottem życia św. Stanisława Kostki (1550-1568) – narodziłem się dla rzeczy większych, poprowadzą klerycy Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego;
  • parafialne (18-20.03) poprowadzi o. Krzysztof Niegowski, salezjanin.
 11. Parafia organizuje Pielgrzymki:
  • (28.04-6.05) młodzieżowa do Rzymu;
  • (9.06) śladami Edmunda Bojanowskiego od Gostynia do Poznania;
  • (5-19.07) do Lourdes (koszt 3 800 zł – zainteresowanych prosimy o adresy e-mailowe.
 12. Mija 250 lat (1718.03.04) zawiązania Konfederacji Barskiej, pierwszego powstania w obronie niepodległości. Mówi ich pieśń: Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,/ bo u Chrystusa my na ordynansach,/słudzy Maryi.
 13. Charytatywnie:
  • prosimy o odpis 1% dla szkoły specjalnej;
  • nasza parafia przez pół roku wspierać będzie 9 rodzin z Aleppo, w programie Caritas Polska – Rodzina Rodzinie;
  • złóżmy ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 14. Przy wyjściu z Kościoła można nabywać prasę katolicką i świece wielkanocne.

 

Grzegorz z Sambora Życie św. Stanisława Kostki (1570) – poemat (7)

Gdy umilkł, komnatę blask nowy oświeca –
W zdumieniu, w radości duch tonie:
Bo przed nim Najświętsza stanęła Dziewica
Maryja z Dzieciątkiem na łonie.
I Syna ma kładąc na łożu, tak powie:
„Patrz Kostko! Twój lekarz przybywa;
On pragnie cię zbawić, przywróci twe zdrowie –
Na wierną służbę cię wzywa.”

Już znikli Syn z Matką, a Kostka wraz młody
Zdrów usiadł na łoża krawędzi –
I uszła choroba na zawsze, bez szkody,
Jak woda z piór śnieżnych łabędzi.
I odtąd do dzieła Bożego żołnierza
Gorętsza w nim żądza zapłonie –
Więc zamiar dojrzały swym braciom powierza,
W Jezusa żyć pragnąc zakonie.

O czemóż zwodnicza nadzieja ulata?
Czyż młodzian zaszczytu takiego
Niegodzien? Aż całe trzy czekać ma lata,
Nim wreszcie domierzy do niego.

Cóż było dla braci powodem odmowy?
Że młodzian rok kończył piętnasty?
Czy takim był Jezus? – Nie byłże gotowy
Dopuszczać dziateczki, niewiasty?
Czy owszem, nie garnął maluczkich do siebie,
Im dając królestwo swe w niebie?

O! mieli powody Ojcowie zakonni…
Dla nauk im danyś, młodzianie;
To miary słuszności przekroczyć nie skłonni,
Swe spełnić li chcieli zadanie.
Kto oddan w opiekę, strzec trzeba go wiernie
I oddać, tu pieczy granica.
Nie byliżby bracia zbłądzili niezmiernie,
Wbrew woli go wiążąc rodzica?