03.05

3 Niedziela Wielkanocna
5 maja 2019
Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Beniamina, którego doszło
słowo Pana w czasach króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w trzynastym roku jego panowania… (Jr 1,1-2)

 

  1. Dziś: 7:30 nabożeństwo wypominkowe; po Mszy św. o 10:00 koronka do Miłosierdzia Bożego; 17:30 nabożeństwo majowe – Litania z muzyką Stanisława Moniuszki w 200. Rocznicę jego urodzin; taca na budowę.
  2. Nabożeństwa majowe: w Kościele: 17:30 w niedziele i święta, 18:30 dni powszednie; 19:30 pod kapliczkami (Kokosowa – poniedziałek; Pawlaczyka – środa; Nugat – czwartek; Kapliczka Katyńska – piątek).
  3. W tygodniu:
  4. PONIEDZIAŁEK: święto św. Apostołów Filipa i Jakuba; 17:30 czcimy Miłosierdzie Boże.
  5. WTOREK: 18:30 nabożeństwo majowe z bł. Edmundem w intencji dzieci I-komunijnych i maturzystów; 20:00 (Orszady 10) Msza i spotkanie Rycerzy Kolumba.
  6. ŚRODA: uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Patrona Polski; wieczór skupienia dla SP im. A. Einsteina.
  7. CZWARTEK: od 17:30 spowiedź przed I Komunią; adoracja do 20:30.
  8. SOBOTA: uroczystość MB Łaskawej, Patronki Warszawy; 9:00 Warsztaty Pisania Ikon;
  9. I Komunia kl. III SP nr 343 (10:00; 11:30; 13:00);
  10. SOBOTA – 12:45 w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w ramach cyklu: Relacje chrześcijaństwa do kultury, spotkanie z Mateuszem Środoniem, twórcą ikon; spowiedź kl. IV przed rocznicą Komunii (od 16:00).
  11. NIEDZIELA: I Komunia Chrześcijańskiej SP Daniel (14:00) i rocznica (15:00).
  12. Od poniedziałku do piątku (13-17.05) tzw. Biały Tydzień dla dzieci, które przyjęły I Komunię św., ze Szkół Podstawowych: Daniela i Matki Teresy z Kalkuty.
  13. W maju:
    • PONIEDZIAŁEK (13.05) boisko SP nr 343 (19:00 – 21:00) turniej o mistrzostwo kl. III w piłce nożnej i… 28 rocznica zamachu na Jana Pawła II;
    • SOBOTA (18.05) 99 rocznica urodzin Karola Wojtyły;
    • NIEDZIELA (19.05) spotkanie I Equipe Notre Dame;
    • PIĄTEK (24.05) Ursynowskie Spotkanie Benedyktyńskie pt. Duch synowskiego oddania (br. Brunon Koniecko OSB);
    • SOBOTA (26.05) spotkanie II Equipe Notre Dame.
  14. W czerwcu: 40 rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; 15/16.06 pielgrzymka do Lubonia k/Poznania na obchody 20-lecia beatyfikacji bł. Edmunda (zapisy w zakrystii).
  15. Ks. Tomasz organizuje wyjazd dla ministrantów na Kaszuby – Sulęczyno (1-7.07).
  16. Wolne terminy Mszy św. czekają na intencje.
  17. Przy wyjściu z Kościoła prasa katolicka oraz książki religijne.
  18. Od 07/2019 poszukujemy pracownika do zakrystii.

Filip Obara (2016,05.09) – św. Stanisław ze Szczepanowa, Biskup i męczennika
Postać tak znacząca dla naszej historii, że nie sposób przecenić jego roli – jako orędownika w niebie i hierarchy zasłużonego za życia i po śmierci dla polskiej jedności i niepodległości.
Jak prawdziwy naśladowca Chrystusa cenił prawdę ponad względy ziemskie, więc wzbudził przeciw sobie wrogość tych, którym chrześcijański porządek był nie na rękę. W ogniu tej walki powstały dwie tradycje o okoliczności jego męczeńskiej śmierci: dworska – przedstawiająca go jako buntownika i związana ze środowiskiem kapituły krakowskiej – akcentująca moralny charakter sprzeciwu wobec poczynań Bolesława Szczodrego odpowiedzialnego za jego zabójstwo.
Przyszedł na świat w Szczepanowie k/Bochni. Odebrał katolickie wychowanie w domu, a edukację w kraju i zagranicą. Święcenie kapłańskie przyjął ok. 30 roku życia. Na stolicy krakowskiej zasiadł 1072 r. Wskrzesił metropolię gnieźnieńską, obaloną podczas powstania pogańskich żywiołów w latach 30-tych. Była to kontynuacja programu Piastów, bo kościół polski chciało podporządkować sobie arcybiskupstwo magdeburskie.
Zasłynął jako pasterz miłosierny, sprawiedliwy, niosący pomoc ubogim, a nieprzyjaciół jednający skromnością. Pewnego razu udał się do Jana Brzeźnickiego, poświęcić kościół w Brzeźnicy. Pan przepędził go, poturbowawszy służbę! Pasterz całą noc spędził na łące pod gołym niebem modląc się – gdy ten nazajutrz przyszedł, wybaczył mu konsekrować dom Boży.
Współpraca z Bolesławem była pomyślna. Hierarcha zabiegał w Rzymie o koronację, władca rozwijał życie kościelne. Okoliczności sporu są niewyjaśnione, ale doprowadziły do ekskomuniki króla i wyroku śmierci (truncatio membrorum) na biskupa. W kronice Galla Anonima (ponad 30 lat później), wina jest po obu stronach, a biskup nazwany zdrajcą (traditor). Słowo to występuje w dziele kilkanaście razy i chyba oznacza odstąpienie od obowiązków feudalnych. Np. św. Grzegorz VII, gdy ekskomunikował Henryka IV został okrzyknięty zdrajcą cesarstwa (traditor Imperii). Mord na Stanisławie spowodował zamęt w kraju, ucieczkę króla, a państwo utraciło koronę na długie lata.
Proces kanonizacyjny (1250) rozpoczętego od udowodnienia, że kult Męczennika trwa od śmierci. Stwierdzono też cuda. W historii Polski – ważna jest metafora: „jak obcięte członki Męczennika zrosły się w sposób cudowny, tak za jego wstawiennictwem zjednoczą się ziemie dzielone niezgodą książąt”. Propagował ją choćby abp Jakub Świnka, który w 1295 koronował Przemysła II. Na inny aspekt zwraca uwagę krakowski historyk konserwatywny Walerian Kalinka. Święty miał według niego swą niezłomną postawą bronić chrześcijańskiego ładu w państwie, ale również złamać absolutną władzę pierwszych Piastów i przyczynić się do rozwinięcia ducha obywatelskiego wśród tworzącego się narodu politycznego.