10.10

10 października 2021
28 niedziela zwykła „B”
Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem
Płomienne blaski różowe z mrokami
Walczą, jak Cnota z świata tego Księciem,
Mdławe, lecz ufne, choć wciąż je coś mami.
C. K. Norwid (Quidam)

 

 1. Dziś: 7:45 Godzinki; 16:00 Msza rodzin dzieci przed I Komunią św.; 16:30 spotkanie Apostolatu Maryjnego. 18:30 różaniec (codziennie po wieczornej Mszy); taca – na opłaty za gaz i prąd.
 2. Dziś także: XXI Dzień Papieski pod hasłem: Nie lękajcie się; po Mszach św. zbiórka do puszek na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 3. Różaniec: codziennie – po Mszy św. wieczornej (także w niedziele i święta);
 4. WTORKI i ŚRODY – różaniec prowadzą dzieci; 14, 21 i 28 – mężczyźni z Rycerzami Kolumba i ich rodzinami.
 5. Tydzień. PONIEDZIAŁEK: wspomnienie św. Jana XXIII, Papieża; 17:30 czcimy Boże Miłosierdzie.
 6. WTOREK: wspomnienie bł. Jana Beyzyma, Kapłana; wieczór – przez bł. Edmunda modlimy się za dzieci i młodzież; 19:30 Multikino – film Tadka i Maćka Syków: „Wyszyński, zemsta czy przebaczenie” – spotkanie z twórcami (bilety w zakrystii).
 7. ŚRODA: wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana.
 8. CZWARTEK: wspomnienie św. Małgorzaty Alacoque, Dziewicy; adoracja i możność spowiedzi (do 20:30); 19:30 spotkanie Rycerzy Kolumba.
 9. PIĄTEK: wspomnienie św. Teresy z Avila, Dziewicy i Doktora Kościoła.
 10. SOBOTA: wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej; 43 rocznica wyboru Jana Pawła II.
 11. W związku z uroczystością Wszystkich Św. – katecheci przeprowadzą w szkołach (Daniela; Alberta Einsteina; Matki Teresy z Kalkuty; Jana Nowaka – Jeziorańskiego) konkurs plastyczny: Mój Patron. Prace zostaną zaprezentowane najpierw w szkołach, a później w kościele.
 12. REKOLEKCJE Oddanie33: (15.10 – 16.11): są przygotowaniem do całkowitego zawierzenia Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem – Jezusowi – tę drogę polecali i praktykowali papieże XX w., a także m. in. O. Maksymilian Kolbe, matka Róża Czacka i kardynał Wyszyński; jest ona oparta o duchowość św. Ludwika Marii Grignon de Montfort (1673-1716) – pragnieniem osiągnięcia Mądrości Przedwiecznej (zjednoczenia z Chrystusem, jedności z Jego wolą i przebywania z Nim w nieskazitelnej świętości); zapraszamy codziennie – punktualnie na 17.40; teksty rozważań są w Internecie.
 13. Przy wyjściu: prasa katolicka: Idziemy, Gość Niedzielny, Columbia (Rycerze Kolumba); kartki na wypominki; dostępne są również materiały rekolekcji.
 14. Zbiórka na nagłośnienie przynosi pierwsze owoce w postaci świętych Patronów: Anny, Barbary, Józefa, Juliana, Justyna, Teresy z Lisieux, Wojciecha i bł. Celiny (Borzęckiej).

Myśli Ludwika Marii Grignon de Montfort
Różaniec jest nieocenionym skarbem, obdarzonym łaską Boga.
Istotna jest nie tyle długość modlitwy, ale żarliwość, z jaką się ją odmawia, co podoba się Bogu i dotyka jego serca.
Jeśli już osiągnąłeś, z pomocą łaski Bożej, wysoki stopień praktyk modlitewnych, pilnuj starannie, by nie zaniedbywać odmawiania Różańca, jeśli chcesz pozostać na tym poziomie i wzrastać w pokorze.
Nikt, kto odmawia codziennie Różaniec, nie popadnie w herezję ani nie zwiedzie go diabeł.
Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca.
Uzbrój się… w broń Boga, Różaniec Święty, a zmiażdżysz głowę diabła i nie ulegniesz żadnym jego pokusom.
Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej, bo pełnia życia jest u szczytu.
„Zdrowaś Maryjo” dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą,… zmusza (szatana) do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy. Jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy.
Błagam więc was usilnie, przez miłość, którą ku wam w Jezusie i Maryi w sercu noszę, odmawiajcie codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli.