11.06

11 czerwca 2020
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)

 

 

 

Bóg chce nas przekonać, że zasługujemy na jego uwagę, nie jesteśmy Mu obojętni i, mimo wszystko, warci, by nas żywił. On chce nas żywić! Czyni wszystko, abyśmy nie uschli z głodu. Poświęca całą uwagę, karmiąc nas samym Sobą. Pragnie pod osłoną człowieczeństwa udzielać swego Bóstwa. To wszystko świadczy o wysokiej i wielkiej godności człowieka (Stefan Kardynał WYSZYŃSKI).

 1. Dziś: Uroczystość Bożego Ciała; Msze św. 8:00; 10:00 i 18:00; 17:30 nabożeństwo czerwcowe; po Mszy św. o 10:00 procesja (trasa: Kokosowa – Orszady);
  • tematy Ołtarzy: /1/ na Kościele (Tajemnica wiary); /2/ Krzyż Kokosowa 26 (…za życie świata); /3/ obok Kapliczki Katyńskiej (Ciało za was wydane. Krew dla was wylana); /4/ na Orszady 10 (Do końca umiłował)
  • o przemarsz w procesji proszę tylko uczestników Mszy św. o 10:00 – pozostali wierni gromadzą się rodzinami – z kwiatami (żywymi, suchymi, zebranymi z łąk i pół) – po obu stronach ul. Kokosowej (od 10:45) i Orszady (od Kapliczki do szkoły – od 11:15);
  • procesja będzie transmitowana w Internecie; dziękuję – ks. Tomaszowi, Błażejowi i s. Gabrieli, Waldemarowi Kompale i Piotrowi Zajączkowskiemu, służbie liturgicznej, organistkom, młodzieży, Apostolatowi Maryjnemu, Kołom Żywego Różańca, Szafarzom Nadzwyczajnym Komunii św.; ruchom rodzinnym, Rycerzom Kolumba, kadrze szkoły i przedszkola Ziarenko; rodzinie por. Jana Sakowskiego (zamordowanego w Katyniu), mieszkańcom Wolicy, a także policji za zabezpieczenie procesji;
  • prosimy o liczny udział – jest to nasze wyznanie i świadectwo wiary.
 2. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusa: niedziele i święta 17:30; dni powszednie 18:30.
 3. W okresie wakacyjnym (28.06-30.08) porządek Mszy św.: 8:00; 10:00; 12:00 i 18:00.
 4. SOBOTA: wspomnienie św. Antoniego z Padwy, Kapłana i Doktora Kościoła; 9:00 Warsztaty Pisania Ikon; 10:00 w kościele (nie online) – zbiórka ministrantów.
 5. NIEDZIELA (14.06): podczas Mszy św. o 11:15 promocja kandydatów na ministrantów; 15:00 spotkanie 2 Equipe Notre Dame (online); 19:00 ostatnie przed wakacjami spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
 6. W związku z epidemią: uroczystości parafialne:
  1. pierwsza Komunia Św. (19.09); rocznica (20.09);
  2. Bierzmowanie (16.10);
  3. prosimy o noszenie masek na usta i nos podczas liturgii i przyjmowanie Komunii św. na rękę.
 7. W górnym kościele: ukończono malowanie sufitu i ścian; położono posadzkę na schodach w prezbiterium; trwają prace elektryków; powstają projekty dwu zakrystii; granit na posadzkę płynie z Chin.
 8. Dziękuję za:
  1. przesuniecie rat kredytu bankowi SGB (do 09.2020);
  2. wpłaty na konto – co pozwala pokryć bieżące wydatki i kontynuować prace w górnym kościele; nabycie kolejnych posadzkowych (proszę odbierać certyfikatu).
 9. Polecamy prasę: Gość Niedzielny, Idziemy i Mały Gość Niedzielny z komiksem o kardynale Stefanie Wyszyńskim.
 10. Ks.Błażej Węgrzyn, z uniwersytetu Angelicum w Rzymie studiuje online, napisał też książkę – eseje o Triduum Paschalnym, pt. „Trójdzień”. Przed Bożym Ciałem zachęcamy do lektury komentarza o Mszy Wieczerzy Pańskiej. Książkę (z autografem autora) – można nabyć na zewnątrz Kościoła. Składana ofiara jest wsparciem dla naszego studenta.

 

Jan Paweł II – LIST EN 1246 do Bpa Liege Alberta Houssiau na 750-lecie Święta Bożego Ciała (1996.05.28)

(7) Wierni, gdy adorują Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, winni pamiętać, że ta obecność wypływa z Ofiary i zmierza do komunii zarazem sakramentalnej i duchowej (Kongregacja Obrzędów, Instrukcja o kulcie Eucharystii, 50). Zachęcam chrześcijan, by regularnie nawiedzali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, bo jesteśmy powołani, by trwać nieustannie w obecności Bożej dzięki Temu, który pozostaje z nami aż do końca czasów. Na kontemplacji chrześcijanie głębiej uświadomią sobie, że misterium paschalne jest sercem całego życia chrześcijańskiego. Ta droga doprowadzi ich do ściślejszego zjednoczenia z misterium paschalnym i każe im uczynić z eucharystycznej ofiary – tego doskonałego daru – ośrodek swego życia, zgodnie z konkretnym powołaniem każdego z nich, bo ofiara ta nadaje chrześcijańskiemu ludowi niezrównaną godność (Paweł VI, Mysterium fidei, 67). Podczas Eucharystii zostajemy bowiem: (1) przyjęci przez Chrystusa, (2) otrzymujemy Jego przebaczenie, (3) żywimy się Jego słowem i Jego chlebem, (4) a następnie zostajemy posłani z misją do świata; tak więc każdy jest powołany, by świadczyć o tym, co otrzymał, i by dzielić się tym z braćmi. Wierni umacniają swą nadzieję, gdy odkrywają, że z Chrystusem cierpienie i utrapienie mogą zostać przemienione, ponieważ z Nim przeszliśmy już od śmierci do życia. Dlatego gdy wierni ofiarowują Panu historii swoje życie, swą pracę i całe stworzenie, ich dni zostają rozjaśnione Jego światłem.