13.08

19 niedziela zwykła „A”
13 sierpnia 2017

 

Łódź była wiele stadiów od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny
A Jezus przemówił do nich: „Odwagi! To Ja jestem! Nie bójcie się! … (Mt 14,25)

 

 

 1. Trwa sierpień – miesiąc: wielu ważnych rocznic narodowych; pieszych pielgrzymek na Jasną Górę; abstynencji od napojów alkoholowych i modlitwy o trzeźwość Polaków.
 2. Msze niedzielne w wakacje (2.07-27.08): 8:00; 10:00; 12:00 i 18:00; nie będzie wieczornych nabożeństw.
 3. Dziś: po Mszy św. o 10:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 4. PONIEDZIAŁEK: wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, Kapłana i Męczennika, franciszkanina zamordowanego w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz; 17:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
 5. WTOREK: Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; Msze św. o 8:00; 10:00; 12:00 i 18:00; w czasie każdej Mszy św. obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów; po wieczornej Mszy św. nabożeństwo za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego w intencji młodych pokoleń Polaków. Jest to równocześnie święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Wojska Polskiego), obchodzone na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920, zwanej Cudem nad Wisłą. Pamiętajmy w modlitwie o Ojczyźnie.
 6. ŚRODA: wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, Króla.
 7. CZWARTEK: wspomnienie św. Jacka, Kapłana, jednego z pierwszych dominikanów.
 8. Książka o ks. Mariusza Graszku, poszła do druku, będzie dostępna we wrześniu.
 9. W 1942 r. Pius XII, zgodnie z życzeniem objawień z Fatimy, dokonał ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Polski Kościół uczynił to 8.09.1946 r. na Jasnej Górze. Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi ponowiony został 6.06.2016 r., w sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. Zostanie on złożony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8.09.2017 r., w Święto Narodzenie Matki Bożej.
 10. Sprawy budowlane: prosimy o: modlitwę w intencji tegorocznych planów budowlanych: zaszklenie kościoła, pokrycia piaskowcem ścian frontowych, przyłącza gazowego oraz kotłowni gazowej; wsparcie budowy ofiarą finansową – 500 zł od rodziny do końca roku. Na konto w lipcu wpłynęło 28 000 zł, tj. ok. 6 000 zł – na ten cel.
 11. Trwa Akcja Caritas: Tornister pełen Uśmiechów. W naszej parafii od lat prowadzimy zbiórkę przyborów szkolnych, które można składać w koszu przygotowanym w kaplicy św. Benedykta. Prosimy o to.
 12. Polecamy prasę katolicką i wolne intencje mszalne.

 

ks. Piotr Gajda PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ – Jan Paweł II i Benedykt XVI o świętowaniu niedzieli (7)

Niedziela dniem Kościoła
Dzięki sprawowaniu Najświętszej Ofiary i uczestniczeniu w niej w sposób świadomy, czynny i owocny, wyrażamy tożsamość Kościoła – zgromadzenia zwołanego przez zmartwychwstałego Pana. Jesteśmy świadomi, iż Eucharystia karmi i kształtuje Kościół, którym jesteśmy. Niedzielna Eucharystia odznacza się uroczystym charakterem, bo jest sprawowana w dniu zmartwychwstania Chrystusa; ukazuje ona szczególnie wyraziście swój wymiar eklezjalny: jest miejscem, w którym urzeczywistnia się konkretnie tajemnica Kościoła.
Z tych powodów mówi się, że niedziela jest także dniem Kościoła. Kapłani winni podkreślać znaczenie wspólnotowego wymiaru niedzielnej liturgii, pamiętając, że żaden ze sposobów działalności parafii „nie ma tak żywotnego znaczenia i tak silnego wpływu formacyjnego na wspólnotę, jak niedzielna celebracja dnia Pańskiego, połączona z Eucharystią”. Przez wspólnotowe świętowanie niedzieli, umacnia się i wyraża poczucie przynależności do wspólnoty kościelnej. Benedykt XVI mówi: „Każdy chrześcijanin odnajduje w dniu Pańskim również i wspólnotowy wymiar swej własnej odkupionej egzystencji. Uczestniczenie w celebracji liturgicznej, przyjmowanie w Komunii Ciała i Krwi Pańskiej jest równocześnie pogłębieniem naszej przynależności do Tego, który za nas umarł (1 Kor 6, 19n; 7, 23). Rzeczywiście, kto karmi się Chrystusem, żyje dla Niego. W świetle tajemnicy eucharystycznej ukazuje się głębokie znaczenie „communio sanctorum”. Komunia zawsze i nierozdzielnie ma konotację wertykalną oraz horyzontalną. Komunia z Bogiem oraz komunia z braćmi i siostrami: te dwa wymiary spotykają się tajemniczo w darze eucharystycznym. „Gdzie niszczy się komunię z Bogiem, będącą komunią z Ojcem, z Synem i z Duchem Św., niszczy się również korzenie i źródło komunii między nami. A gdy my nie żyjemy w komunii, nie ma również żywej i prawdziwej komunii z Bogiem”.
Dzięki przeżywaniu niedzielnej Eucharystii we wspólnocie wiernych, niedziela staje się dniem wiary i chrześcijańskiej nadziei. Udział we Mszy św. jest bowiem zapowiedzią eschatologicznej uczty „Godów Baranka” (Ap 9,9). Chrześcijańska wspólnota, przeżywając pamiątkę Pana, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, „pełna nadziei oczekuje przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa” (Embolizm).