14.02

14 lutego 2021
niedziela zwykła B
Od rana prawdy stawszy się kołyską,
Gdy, męką Syna nad śmierć wyniesiona,
Wężowi głowę tu potarłaś śliską,
Współ-wszechmoc bierzesz tam, w niebo-niesiona,
I wciąż rozrzewniasz się nad planetami…
Można, Łaskawa i Błogosławiona,
Módl się za nami… (Norwid Litania).

  1. Dziś: wspomnienie Patronów Europy, św. Cyryla i Metodego oraz patrona zakochanych, św. Walentego – powierzmy się ich wstawiennictwu; zaczyna się 54 Tydzień Modlitw – Trzeźwością pokonać kryzys; zachęcamy do wielkopostnej abstynencji od używek; 7.45 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy św. o 10:00 koronka do Miłosierdzia Bożego; 17:30 nabożeństwo różańcowe; 19:00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania; taca, jak w każdą 2 niedzielę miesiąca – przeznaczona jest na rachunki za gaz i elektryczność.
  2. PONIEDZIAŁEK: 17:30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
  3. WTOREK: po wieczornej Mszy św. modlimy się do bł. Edmunda w intencji naszych dzieci i młodzieży.
  4. ŚRODA: Popielcowa – rozpoczyna okres Wielkiego Postu – pomyślmy o odnowie naszych relacji z Bogiem i bliźnimi; Msze 6.45; 9:00; 18:00 i 20:00; wieczorem – odwołany jest kurs gry na gitarze (za tydzień – będzie).
  5. CZWARTEK: po wieczornej Mszy św. nabożeństwo w intencji ekspiacyjnej za obrażanie św. Jana Pawła II przez Polaków – adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi do 20:30. Zapraszamy licznie.
  6. PIĄTEK: Droga Krzyżowa: 17:30 dla dzieci; po wieczornej Mszy św. dla dorosłych.
  7. SOBOTA: 9:00 (Orszady 10) Warsztaty Pisania Ikon; 10:00 zbiórka kandydatów i ministrantów.
  8. Przy wyjściu z Kościoła: prasa katolicka; Wyznania św. Augustyna (nowe tłumaczenie); kolekcjonerska płyta (nie ma jej w dystrybucji) Tanga świata – w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej i Placido Domingo, juniora – cały zysk przeznaczony na wsparcie chorego Julka – z autografem artystki. Dla koneserów i na piękny prezent.
  9. Wstępna wycena wykonania nagłośnienia w górnym kościele – ok. 100 000 zł; czekamy na kosztorys.
  10. Nastał czas składania zeznań podatkowych – prosimy o odpis 1%, dla: Julka; naszej szkoły specjalnej.

Benedykt XVI w: Jezus z Nazaretu
Pokusy Jezusa odbijają walkę wewnętrzna o Jego zadanie, równocześnie pytają, o co w ogóle chodzi w życiu człowieka. Najgłębszym rdzeniem wszelkich pokus jest odrzucenie Boga, który – obok wszystkiego, co w życiu ukazuje się jako pierwszoplanowe – jawi się jako drugorzędny, nawet niepotrzebny i przeszkadzający. Tworzenie ładu w świecie samemu, bez Boga, na fundamencie własnych przesłanek i zasad, uznawanie za jedyną rzeczywistość spraw politycznych i materialnych, odrzucanie Boga jako iluzji – oto pokusa, która nam zagraża w różnych odmianach.
Do jej istoty należy aspekt moralny: nie ciągnie ona bezpośrednio do złego – to byłoby zbyt proste. Pokusa stwarza wrażenie ukazywania czegoś lepszego: porzucić iluzje i zabrać się do ulepszania świata. Pod pretekstem autentycznego realizmu: realne jest to, co namacalne: władza i chleb; natomiast rzeczy Boże ukazują się jako nierzeczywiste, drugoplanowe, niepotrzebne. Problemem jest Bóg: Czy jest kimś rzeczywiście istniejącym, samą rzeczywistością, czy też nie? Czy jest jedynym Dobrym, czy może sami musimy znajdywać dobro? Pytanie o Boga jest podstawowe, stawia nas na rozdrożu egzystencji. Co zbawca świata musi czynić lub czego nie czynić? Oto pytanie zawarte w pokusach Jezusa…