14.06

14 czerwca 2020
11 niedziela zwykła „A”

Serce Maryi pracuje dla Serca Jezusa. Serce Maryi, tak niezwykle ubogacone, przynosi Sercu Jezusa wszystko, co Niepokalana Matka może wziąć z miłości matczynej, by dać swemu Dziecięciu. (…) Jakże Maryja była zawsze gotowa i rychła do każdej posługi: odpowiedź dana aniołowi, nawiedzenie Elżbiety, Kana, Kalwaria. To wszystko zadziwia szybkością decyzji i pośpiechem w niesieniu pomocy i służby. (…) Serce Maryi odbiło się w Sercu Jezusa. Odtąd te dwa Serca, ze sobą zespolone, będą na służbie człowieka (Stefan Kardynał WYSZYŃSKI)

 1. Dziś: 7.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP; po Mszy św. o 10:00 koronka do Miłosierdzia Bożego; podczas Mszy św. o 11:15 promocja kandydatów na ministrantów; 15:00 spotkanie 2 Equipe Notre Dame (online); 19:00 ostatnie przed wakacjami spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
 2. W tygodniu: PONIEDZIAŁEK: 17:30 czcimy Miłosierdzie Boże.
 3. WTOREK: po Mszy św. wieczornej nabożeństwo z bł. Edmundem w intencji dzieci, wnuków i młodzieży; 19:00 parafia św. Klemensa – inicjacja Rycerzy Kolumba, nowy członek zostanie przyjęty do naszej Rady.
 4. ŚRODA: wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, Zakonnika, powstańca styczniowego.
 5. PIĄTEK: Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa; 18:00 Msza św. dziękczynna i o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla mieszkańców Wolicy, wykonawców II Ołtarza na Boże Ciało oraz dla naszych Kół Żywego Różańca.
 6. SOBOTA: wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny; 9:00 Warsztaty Pisania Ikon; 10:00 w kościele (nie online) – zbiórka ministrantów.
 7. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusa: niedziele i święta 17:30; dni powszednie 18:30.
 8. W okresie wakacyjnym (28.06-30.08) porządek Mszy św.: 8:00; 10:00; 12:00 i 18:00.
 9. W związku z epidemią: uroczystości parafialne:
  • pierwsza Komunia Św. (19.09); rocznica (20.09);
  • Bierzmowanie (16.10);
  • prosimy o noszenie masek na usta i nos podczas liturgii i przyjmowanie Komunii św. na rękę.
 10. W górnym kościele:
  • ukończono malowanie sufitu i ścian;
  • położono posadzkę na schodach w prezbiterium;
  • trwają prace elektryków; powstają projekty dwu zakrystii;
  • granit na posadzkę płynie z Chin.
 11. Dziękuję za:
  • przesuniecie rat kredytu bankowi SGB (do 09.2020);
  • wpłaty na konto, co pozwala pokryć bieżące wydatki i kontynuować prace w górnym kościele
  • nabycie kolejnych płyt posadzkowych (proszę odbierać certyfikaty).
 12. Polecamy prasę: Gość Niedzielny, Idziemy i Mały Gość Niedzielny z komiksem o kardynale Stefanie Wyszyńskim.
 13. Ks.Błażej Węgrzyn, z uniwersytetu Angelicum w Rzymie studiuje online, napisał też książkę – eseje o Triduum Paschalnym, pt. „Trójdzień”. Przed Bożym Ciałem zachęcamy do lektury komentarza o Mszy Wieczerzy Pańskiej. Książkę (z autografem autora) – można nabyć na zewnątrz Kościoła. Składana ofiara jest wsparciem dla naszego studenta.

 

12 obietnic dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa (danych św.
Małgorzacie Alacoque)
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, to nabożeństwo rozszerzające, będą miały imię swe wypisane w Sercu mym.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mego przyrzekam wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość ma udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mej niełasce, ani bez Sakramentów św., a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.