21.07

16 niedziela zwykła C
21 lipca 2019
Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca
doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana… (Ag 1,1).

 

 1. W okresie wakacyjnym (30.06.-25.08): Msze św. niedzielne o 8:00, 10:00, 12:00 i 18:00.
 2. Od lipca do sierpnia nie ma nabożeństw, z wyjątkiem: do Miłosierdzia Bożego (poniedziałek, 17:30);
  za wstawiennictwem naszego Patrona, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w intencji dzieci i młodzieży, zwłaszcza wypoczywających na wakacjach (wtorek, po wieczornej Mszy św.).
 3. Dziś: po Mszy św. o 10:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 4. PONIEDZIAŁEK: święto św. Marii Magdaleny; 17:30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
 5. WTOREK: święto św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy; po Mszy św. wieczornej nabożeństwo ku czci naszego Patrona bł. Edmunda Bojanowskiego w intencji naszych dzieci i młodzieży.
 6. ŚRODA: wspomnienie św. Kingi, Dziewicy.
 7. CZWARTEK: święto św. Jakuba, Apostoła.
 8. PIĄTEK: wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców NMP.
 9. Parafialne wakacje: ks. Adam (08-11.06) II END, Grodno; ks. Adam (22.06 – 06.07) świeccy, Gołubie – Kaszuby; ks. Tomasz (01-07.07) ministranci, Sulęczyno – Kaszuby; s. Celestyna (15 – 22.07) Dzieci Maryi, Bielanki – Góry Świętokrzyskie; ks. Jarosław (27.07-04.08) rekolekcje rodzinne – Tatry; Zuchy (03-11.08) Tardo, jezioro Bartężek; s.Celestyna (17-24.08.) rekolekcje starszej młodzieży na żaglach, Mazury.
 10. W sierpniu zachęcamy do udziału w:
  • uroczystościach 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego;
  • pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę:
   • paulińskiej (308) Warszawska Pielgrzymka Piesza (hasło: Maryja, Matka Życia);
   • akademickiej (39) Warszawska Akademicka Pielgrzymka Diecezjalna (hasło: Otwórzcie drzwi Chrystusowi)
   • niepełnosprawnych (28) Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych.
 11. Na prośbę rodziców włączamy się w akcję poparcia wniosku o przeprowadzenie w Warszawie konsultacji społecznych w sprawie edukacji seksualnej dzieci w placówkach szkolnych. Podpisy będziemy składać w przyszłą niedzielę, ale już dziś można zabrać z sobą listy poparcia, zebrać podpisy u znajomych, sąsiadów i przynieść wypełnioną za tydzień – są one wyłożone przy wyjściu z kościoła. Akcja ma na celu ochronę wrażliwości dzieci w tej intymnej sferze życia i pozostawienie decyzji o ich wychowaniu i edukacji
 12. Przy wyjściu z kościoła: również prasa katolicka.

O.Józef Augustyn: Prawa i obowiązki rodziców w wychowaniu dzieci
Ostatni Sobór stwierdza: Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców.
Jan Paweł II w Familiaris consortio daje swoisty komentarz do soborowego tekstu: Prawo -obowiązek rodziców do wychowywania… związany jest z samym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci.
Czuwanie rodziców jest dziś szczególnie ważne ze względu na klimat wokół ludzkiej seksualności…. W obliczu kultury, która na ogół banalizuje płciowość ludzką, interpretując ją i przeżywając w sposób ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej przyjemności, posługa wychowawcza rodziców musi skupić się zdecydowanie na kulturze życia płciowego, by była ona (…) w pełni osobowa: płciowość jest w istocie bogactwem całej osoby – ciała, uczuć i duszy – ujawniającym głębokie znaczenie w doprowadzeniu osoby do złożenia daru z siebie w miłości.
Rodzice są często zapracowani, przemęczeni, żyją pośpiechu. Wielu nie ma odpowiedniego przygotowania, by mogło wypełnić zadania związane z wychowaniem seksualnym dzieci. Ta sytuacja nie może być wykorzystywana przez państwo, by narzucać dzieciom program wychowania sprzeczny z przekonaniami moralnymi rodziców.
Próba przejmowania przez państwo praw rodziców do wychowania dzieci jest nadużyciem. Rodzice winni się bronić. Mają prawo odważnie demaskować niewłaściwe poczynanie władz – stwierdza dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny. Rodzice, czy to sami, czy to w stowarzyszeniu z innymi, mają prawo i obowiązek popierać dobro swoich dzieci i żądać od władz praw prewencyjnych i represyjnych wobec nadużywania i deformowania wrażliwości dzieci i młodzieży.
Broniąc słusznie swych praw rodzice nie powinni jednak swojej postawy (szczególnie wobec szkoły i jej wychowawców) ograniczać tylko do postawy roszczeniowej. Demaskując w razie potrzeby niewłaściwe zachowanie władz, winni sami włączyć się w tworzenie klimatu wokół wychowania seksualnego. Nauczyciele i wychowawcy, którzy często sami są rodzicami, gotowi są zwykle do współpracy. Nierzadko bowiem doświadczają tej samej bezradności wobec problemu wychowania seksualnego dzieci, co i inni rodzice…