22.08

22 sierpnia 2021
21 niedziela zwykła „B
Każdy Polak prawem życia
Lecz, kto świętych praw morderca,
Swój. – I śmierci kara
Świętość sam utraca
Wyrzuconą jest z użycia,
I z wolności się wszechserca
Jak pogan ofiara…
W niewolę powraca (C. K. Norwid).

 

 1. Dziś i za tydzień (29.08): Msze niedzielne wg programu wakacyjnego: 8:00; 10:00; 12:00 i 18:00.
 2. Dziś także (w oktawę Wniebowzięcia NMP i święto Matki Bożej Królowej), o 14:00 sprzed katedry Św. Floriana na Pradze ruszy pokutna Procesja Różańcowa, wynagradzająca za grzechy bluźnierstwa i profanacji obecne na ulicach stolicy. Zakończenie ok. 17:00 na Placu Zamkowym.
 3. W tygodniu: PONIEDZIAŁEK: 17:30 oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu.
 4. WTOREK: święto św. Bartłomieja, Apostoła; po wieczornej Mszy świętej nabożeństwo do bł. Edmunda za nasze wnuki, dzieci i młodzież.
 5. CZWARTEK: uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej; Msze św. o 6.45 i 18:00; po wieczornej Mszy św. adoracja i możliwość spowiedzi do 20:30.
 6. PIĄTEK: wspomnienie św. Moniki.
 7. SOBOTA: wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła.
 8. Od pierwszej niedzieli września (5.09): niedzielne Msze św.: 8:00; 10:00; 11:15 (dzieci); 12:30 (suma) i 18:00 (młodzież); 12.09. z powodu uroczystości beatyfikacyjnych nie będzie Mszy o 12:30.
 9. Wrześniowe kalendarium:
  1. początek pracy formacyjnej z grupami parafialnymi po wakacjach i pandemii;
  2. Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci ze szkół na terenie naszej parafii;
  3. rocznica wybuchu II wojny światowej;
  4. pierwszy czwartek, piątek (zachęcamy dzieci i młodzież do spowiedzi św.) i sobota miesiąca;
  5. pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasna Górę;
  6. rocznica zamachu WTC;
  7. beatyfikacja Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej
  8. rocznica napadu Rosji Sowieckiej na Polskę.
 10. Rozpoczęły się prace związane z nagłośnieniem kościoła.
 11. Przy wyjściu: prasa katolicka: Idziemy, Gość Niedzielny; kalendarz na 2022 r. z sylwetkami kanonizowanych przez Jana Pawła II Polaków; II tom Historii Kościoła prof. Roszkowskiego Wojciecha; Odsiecz z nieba – prymas Wyszyński wobec rewolucji – profesora Grzegorza Kucharczyka.

 

Straty Kościoła podczas II wojny światowej (wg Eryk Łażewski)
Obie okupacje kosztowały polski Kościół katolicki wiele pod względem osobowym i materialnym. Na ziemiach Polski operowały dwa antychrześcijańskie totalitaryzmy (nazistowski i sowiecki), które uderzyły głównie w katolicyzm, tępiąc zakonników, zakonnice i księży diecezjalnych; rabując dzieła sztuki; niszcząc (konfiskując) budynki.
Sowieci. We 09. 1939 było 8,5 miliona wiernych, 5,5 tys. księży, ok. 4 tys. parafii z kościołami, zakony męskie i żeńskie. Te ostatnie zostały rozbite niemal w całości. Zmuszono je do zdjęcia habitów, zabrano wszystkie nieruchomości, a ich zakłady opiekujące się starcami i sierotami zostały znacjonalizowane. Księży pozbawiano środków do życia, szykanowano, aresztowano, co kończyło się rozstrzelaniem lub obozem pracy przymusowej – np. 13 księży diecezji łuckiej (z 47), umarło w łagrach. Duszpasterze – z parafianami – byli wywożeni na Syberię lub do Kazachstanu. Duchowieństwo katolickie pod okupacją radziecką było poddane represjom.
Większość kościołów została skonfiskowana w pierwszych 3 miesiącach okupacji. Zamieniono je na kluby, kina, magazyny i składy. Wystrój został bądź zniszczony bądź wywieziony. Zabrano też wszystkie budynki przyparafialne.
Niemcy. Polskę pod ich okupacją podzielono na dwie części: wcieloną do Niemiec i tzw. Generalne Gubernatorstwo (GG). W Kraju Warty zamordowano: 50% księży z diecezji włocławskiej, 46% z chełmińskiej, 36% z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. W GG straty duchowieństwa były kilkuprocentowe (najniższe w diecezji kieleckiej: 4,2%, czyli 15 księży). Na terenie włączonym do Rzeszy zamknięto blisko 1720 kościołów i kaplic, zniszczono ok. 240 świątyń. Zlikwidowano wszystkie kapliczki i krzyże przydrożne.
W GG rekwizycje budynków dokonały się w dwu falach: 1939 r. i od 1943 r. (klasztory zmieniano na koszary i magazyny). Konfiskaty objęły niewiele kościołów. Więcej zostało zniszczonych – głównie w Warszawie, w której zburzono 56 świątyń (z 283 w całej archidiecezji). Metodyczny rabunek dzieł sztuki został zarządzony już 16 grudnia 1939.12.16. Niemcy okradali nie tylko muzea i pałace, lecz także kościoły (choćby Katedrę Wawelską), archiwa i biblioteki przykościelne.
Straty. Zginęło 1934 księży diecezjalnych i seminarzystów (20% wszystkich). Zabito 850 zakonników, 389 zakonnic i 6 biskupów. Tylko w obecnych granicach RP zniszczono 912 katolickich obiektów sakralnych. Dzieła sztuki które w nich były (i nie tylko w nich) zostały zrabowane, w dużej mierze wywiezione, a część z nich nigdy nie wróciła. A wspomnijmy też los masowo niszczonych i okradanych obiektów sakralnych na Wschodzie.