24.01

24 stycznia 2021
3 niedziela zwykła B
Ja nie jestem urzędowy profesor ani rewolucjonista,
więc mnie ani deklamacja, ani regulaminu fawor nie obowiązuje.
Człowiek na to przychodzi na planetę, ażeby dał świadectwo prawdzie.
(Cyprian Kamil Norwid)

 1. W minionym tygodniu – obchodziliśmy ważne rocznice: (157) wybuchu Powstania Styczniowego; w jego Manifeście czytamy: młodzież polska przysięga zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc narodzie, za nią… Wzywa cię na pole walki ostatniej, pole chwały zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na niebie dać przysięga; (100) ur. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zastrzelonego przez snajpera w Warszawskim Powstaniu, który wzywał: O, wybudujcie domy, o, nazwijcie wreszcie/ Polskę – Polską, nie krzywdą, a miłość – miłością.
 2. Dziś: Niedziela Słowa Bożego szukajcie w Biblii inspiracji, sensu i nadziei; 7:45 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP; po Mszy św. o 10:00 koronka do Miłosierdzia Bożego; 16:00 Msza św. dla rodzin dzieci przed I Komunią Św. 17:30 nabożeństwo ku czci św. Józefa.
 3. PONIEDZIAŁEK: święto Nawrócenia Św.Pawła Apostoła; 17:30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego; 19:00 nabożeństwo ekumeniczne w intencji duchownych zmarłych podczas pandemii – wezmą w nim udział duchowni wyznania prawosławnego i polskokatolickiego. W liturgii m.in. Panichida i polskie pieśni żałobne.
 4. WTOREK: XXI Dzień Islamu w Kościele Katolickim (O wy, którzy wierzycie! Nie znieważajcie symboli kultu Boga, za: Koran 2,114); wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, Biskupów; po wieczornej Mszy św. nabożeństwo w intencji naszych dzieci i młodzieży przez wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego.
 5. CZWARTEK: wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, Kapłana i Doktora Kościoła; po wieczornej Mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do 20:30.
 6. SOBOTA: 9:00 Warsztaty Pisania Ikon (Orszady 10).
 7. Trwają zapisy kandydatów do Bierzmowania – pierwsze spotkanie grupy w niedzielę za tydzień o 19:00.
 8. Kolęda: 19:00 – Wtorek: Bajaderki. Środa: Nugat 7. Czwartek: Nugat 5. Piątek: Kopcińskiego 16. oraz: 10:00 – Sobota: Kiedacza 2-8 i 10-24. Szczegóły w zawiadomieniach – proszę o dostarczeniu ich mieszkańcom.
 9. Przy wyjściu z kościoła polecamy prasę katolicką: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny, Idziemy oraz (gratis) – Wiara i Życie i Columbia – pismo Rycerzy Kolumba.
 10. Rozpocząłem rozmowy w sprawie nagłośnienia – opracowywany jest projekt i kosztorys.
 11. Wolne intencje w tym tygodniu: 6:45 (poniedziałek i sobota); 18:00 (środa i piątek).
 12. 1% Nastał czas składania zeznań podatkowych – prosimy o odpis 1% na rzecz naszej szkoły specjalnej lub na rehabilitacje chorego Julka (ulotka na stoliku przy wyjściu z Kościoła).

 

Sympozjum na temat nauczania Jana Pawła I
George Weigel skupił się na udziale świeckich w życiu społecznym i politycznym, na podstawie encyklik Redemptoris Missio (1990) i Centesimus Annus (1991). W drugiej z nich papież poucza, iż społeczeństwo wolne i prawe, winno składać się z trzech wzajemnie powiązanych części – demokratycznej społeczności, gospodarki wolnorynkowej i moralnej kultury. Tłumaczył, że kultura moralna jest kluczem tej budowli. Polityka i gospodarka wyzwalają ogromną energię, a tym co je zdyscyplinuje i właściwie ukierunkuje jest kultura moralna, zakorzeniana w prawdzie. Dodał, że demokracja i rynek nie są maszynami, które mogą same się prowadzić. Potrzebują ludzi żyjących zgodnie z cnotami, którzy sprawiają, że obie dziedziny działają w odpowiedni sposób. Podstawowe zadanie Kościoła to kształtowanie kultury moralnej, przez naukę, świadectwo i katechezę.
– Zadaniem Kościoła instytucjonalnego nie jest działanie polityczne ale tworzenie kultury. Natomiast rolą świeckich wdrażanie tych norm w życie publiczne, również polityczne i zarządzeni państwem – wyjaśnił. Dodał, że problemem świata zachodniego jest złe rozumienie wolności jako swobody woli, własny niczym nieograniczony wybór. Nie jest to jednak odpowiednie rozumienie z punktu widzenia Kościoła i Jana Pawła II.
– Wolność w Centesimus Annus oznacza życie mężczyzn i kobiet, którzy swobodnie wybierają właściwe rzeczy, z właściwych pobudek i żyją zgodnie z prawami moralnymi – podkreślił. Zaznaczył, że ważną naukę niesie też encyklika Redemptoris Missio, w której Jan Paweł II podkreśla, że podstawowym zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, a każdy chrześcijanin przyjmuje na siebie powołanie misjonarskie. To zadanie dotyczy życia codziennego, kultury moralnej i życia politycznego – Misjonarzami życia publicznego są również politycy. W ten sposób osoby świeckie uświęcają świat, rodzinę, kulturę, życie gospodarcze i politykę. Żaden katolik nie jest zwolniony z tego obowiązku. Świecki katolik wchodzi do życia politycznego, by nieść służbę wspólnemu dobru – podkreślił.