24.06

12 niedziela zwykła
23 czerwca 2019
Słowo Pana, które doszło Micheasza z Moreszet
w widzeniu o Samarii i Jeruzalem w
w czasach królów judzkich Jotama, Achaza, Hiskiasza (Mi 1,1).

 

 

 1. Z serca dziękujemy za bardzo liczny udział w naszej parafialnej procesji Bożego Ciała, który w tym roku miał moc publicznego wyznania wiary i szczególnie znaczącego świadectwa. Religia nie jest TYLKO sprawą prywatną!
 2. Dziś: 7.45 Godzinki ku czci NMP; 10.45 Koronka; 17.30 nabożeństwo czerwcowe.
 3. Na prośbę przewodniczącego Episkopatu Polski, nasz Pasterz, kardynał Kazimierz Nycz zalecił, aby po każdej Mszy św. dziś (23.08) odśpiewać suplikacje: Święty Boże, święty mocny…, jako publiczny akt przebłagania Boga za nasilające się w Polsce profanacje, zwłaszcza powtarzające się znieważanie Matki Bożej Częstochowskiej.
 4. PONIEDZIAŁEK (24.06): uroczystość Narodzenia św.Jana Chrzciciela, poprzednika Zbawiciela; Msze św. o 6.45 i 18.00; 17.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
 5. WTOREK: po Mszy św. wieczornej nabożeństwo ku czci bł. Edmunda w intencji naszych dzieci i młodzieży.
 6. PIĄTEK: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; Msze św. o 6.45 i 18.00.
 7. SOBOTA: Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła; Msze św. o 6.45 i 18.00.
 8. Msze św. niedzielne wg programu wakacyjnego (8.00; 10;00; 12.00 i 18.00): w dniach 30.06.-25.08.
 9. 1.07. z radością obchodzić będziemy 450 rocznicę podpisania Unii Lubelskiej. Dziękujmy Bogu za głęboka mądrość twórców Pierwszej Rzeczypospolitej.
 10. Parafialne wakacje: ks. Adam (08-11.06) II END, Grodno; (22.06-06.07) świeccy, Kaszuby; ks. Tomasz (01-07.07) ministranci, Kaszuby; s. Celestyna (15-22.07) Dzieci Maryi, Bielanki – Góry Świętokrzyskie; ks.Jarosław (27.07- 4.08) rekolekcje rodzinne; s.Celestyna (17-24.08.) rekolekcje starszej młodzieży na żaglach.
 11. Przy wyjściu: prasa katolicka.

Unia Lubelska została zawarta 1569.07.01, między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Była to jedyna tego rodzaju umowa na świecie, która połączyła dwa odrębne Państwa w jedną Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Na mocy Unii polsko-litewskiej z 1385.08.14, Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie miały wspólnego władcę. Przez następne 200 lat, Unia była zacieśniania a następnie rozluźniania, aż ostatecznie podpisano Unię Lubelską. Główną przyczyną wzmocnienia Unii był brak królewskiego potomka, który kontynuowałby dzieło Jagiellonów.
Przygotowania i obrady. Prace nad Unią Lubelską zwaną unią realną, rozpoczęły się 01.1569. Myśl o wzmocnienia unii personalnej – wspólna elekcja i polityka obronna – wysunięta przez biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego, spotkał się z dezaprobatą litewskich magnatów. Krok milowy w rokowaniach nastąpił 5.03., gdy większość litewskiej magnaterii opuściła Lublin. Wtedy sejm, za zgodą szlachty litewskiej dokonał inkorporacji województwa podlaskiego. W następnych miesiącach włączono do korony województwo wołyńskie, kijowskie i bracławskie. Mimo, iż sytuacja szlachty ruskiej się poprawiła, nie zapobiegło to późniejszym powstaniom kozackim przeciw. Na podstawie Unii Lubelskiej, szlachta ruska otrzymywała te same przywilej co szlachta polska, językiem urzędowym tych ziem nadal pozostawał ruski. Przyłączenie ziem Księstwa Litewskiego do Korony zmusiła magnatów litewskich do powrotu. 28.03. Król zaproponował nowy projekt Unii, opracowany przez sejm koronny. Obrady nad ostatecznym jej kształtem wznowiono 7.06. Już 28.06. zawarto Unię. 1.07. lipca obie strony podpisały dokumenty a 4.07., Król Zygmunt II August, wydał dyplom potwierdzający związek.
Skutki. Na mocy Unii powstało nowe państwo nazwane Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Korona i Litwa miały wspólnego monarchę wybieranego przez oba narody na wolnej elekcji. Zostawał on jednocześnie Królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim. Powołano wspólny Sejm: izba poselska (120 posłów Korony i 48 Litwy), i oraz izba senacka (113 senatorów Korony i 27 Litwy). Unia wymuszała wspólną politykę zagraniczna i obronną, oraz wprowadzała jednakową walutę i herb. Oddzielne pozostawały skarb, urzędy centralne i dostojeństwa z takimi samymi zakresami kompetencji, a także wojsko i sądownictwo. Dodatkowo zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie.