25.02

2 niedziela Wielkiego Postu „B”

25 lutego 2018
Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twego umiłowanego Syna,
ożywiaj naszą wiarę swoim słowem… (Kolekta)

 

 

 1. Dziś: druga niedziela Wielkiego Postu; dzień solidarności z misjonarzami – zbiórka do puszek; 7:45 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP; po Mszy św. o 10:00 koronka do Miłosierdzia Bożego; na każdej Mszy św. po Komunii, trwajmy w adoracyjnej ciszy; 15:00 Msza św. dla modlitewnej grupy (KEA); 15:00 spotkanie Wspólnoty Medytacji Ignacjańskiej; 17:30 Gorzkie Żale; 19:00 spotkanie młodzieży przed Bierzmowaniem.
 2. Nabożeństwa w Wielkim Poście:
  • PONIEDZIAŁEK (17:30) do Miłosierdzia Bożego;
  • WTOREK (18:30) o bł. E. Bojanowskim.
  • ŚRODA (18:30) Gorzkie Żale;
  • CZWARTEK wieczorna adoracja i spowiedź;
  • PIĄTEK (17:15) Droga Krzyżowa dla dzieci; (18:30) Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
  • NIEDZIELA (17:30) Gorzkie Żale.
 3. CZWARTEK: pierwszy w miesiącu; całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu – zapisy na poszczególne godziny w zakrystii; spowiedź do 23:00; 18:00 Msza św. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 4. PIĄTEK: pierwszy w miesiącu; odwiedzamy chorych; spowiedź podczas Mszy św. oraz od 17:30; 20:00 Rycerze Kolumba z Ks. Tomaszem zapraszają na Ekstremalną Drogę Krzyżową (ok. 30 km).
 5. SOBOTA: pierwsza w miesiącu; rano Msza św. koncelebrowana w intencji ofiarodawców; 10:00 Msza św. w Katedrze św. Jana z okazji 200. rocznicy podniesienia diecezji warszawskiej do rangi Archidiecezji; 10:00-18:30 dzień skupienie dla młodzieży prowadzi grupa Ragazzi (Lectio Divina, adoracja, Msza św., spotkanie towarzyskie).
 6. PIĄTEK (9.03): rozpoczynamy kurs przedmałżeński; zainteresowanym program wysyłamy e-mailowo.
 7. Prosimy młodzież o refleksję nad przesłaniem św. St. Kostki (1550-1568): narodziłem się dla rzeczy większych.
 8. Ogłoszenia charytatywne: w kaplicy św. Benedykta składamy dary dla Fundacji Kapucyńskiej: męskie, zimowe buty i kurtki, nową bieliznę, leki, środki opatrunkowe, trwałą żywność; prosimy o odpis 1% dla szkoły specjalnej (ulotki przy wyjściu z kościoła); zbiórka do puszek na misje;
 9. Rycerze Kolumba informują, że w programie Caritas Polska „Rodzina rodzinie” nasza parafia przez pół roku będzie wspierać 9 rodzin z Aleppo. Dziękujemy! Pierwsze wpłaty na konto (koniecznie z dopiskiem Rodzina – Rodzinie) kierujmy na początku marca. Zbiórka – 11.03. po każdej Mszy św.
 10. W związku z Wielkim Postem warto przeczytać poemat Icchaka Kacenelsona „Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie„; proszę też o powtarzanie modlitwy Ojcze nasz, w wersji św. Mateusza, zwłaszcza jej zakończenie (ks. Jakub Wujek):

Bo jeśli odpuścicie ludziom grzechy ich, odpuści też wam Ojciec wasz niebieski grzechy wasze. Lecz jeśli Nie odpuścicie ludziom, ani Ojciec Wasz nie odpuści wam grzechów waszych.

 

Grzegorz z Sambora Życie św. Stanisława Kostki (1570) – poemat (6)

Gdy biedny na łożu boleści spoczywał śród nocy,
Nad nędznym bolejąc swym stanem –
„O, Ty – rzekł – co życie i śmierć masz w swej nocy,
Coś zdrowia, choroby jest Panem –
Nie dozwól, O Boże, by, umarł w tej chwili,
Aż Chleb mnie Anielski posili”

A gdy się tak modląc wzrok zwrócił w komnatę,
Blask ujrzał i oczy świecące;
Bo przed nim dwa stały młodziany skrzydlate,
Najświętszy mu Pokarm niosące.
Wnet chyży lot w górne unosi je kraje –
W nim serce zadrżało radością
I noc ta rozkoszna dlań dniem już się staje,
ciemność już nie jest ciemnością.

Duch mocny, lecz ciało, ach, jakże bezsilne –
Więc leki w zwątpieniu precz miota
I śmierć mu już miejsce wyznacza mogilne,
Już Parki rwą nitkę żywota.
„O! gdyby mnie Jezus swym okrył puklerzem,
Nędznego w nieszczęściu wsparł takiem:
Gorliwym Jezusa zostałbym żołnierzem,
Pod jego nosiłbym broń znakiem.

O, Matko Dziewico, Twej uzycz opieki,
Racz spojrzeć, jak nędznie umieram,
A Ciebie i Syna ukocham na wieki –
Za matkę Cię sobie obieram.”