26.05

6 Niedziela Wielkanocna
26 maja 2019

Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński – do Jeruzalem i obległ je (Dn 1,1.3).

 

 

 1. Dziś: 7:30 Jutrznia; 10:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego; 11:00 spotkanie II Equipe Notre Dame; 13:30 koncert Alicji Węgorzewskiej z zespołem na rzecz potrzebujących z parafii – przed kościołem zbiórka na ten cel; 17:30 nabożeństwo majowe; 19:00 spotkanie kandydatów do bierzmowania (starsza grupa).
 2. W tygodniu: PONIEDZIAŁEK: 17:30 czcimy Boże Miłosierdzie.
 3. WTOREK: mija 38 lat od śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski; 18:30 nabożeństwo majowe z bł. Edmundem; 19:30 Multikino – film „Przypływ wiary”, o sile miłości matczynej i zwycięstwie wiary; wejściówki – w zakrystii.
 4. ŚRODA: wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy.
 5. CZWARTEK: 9:00 Centrum Dzieł Społecznych; wieczorem Mszy adoracja do 20:30.
 6. PIĄTEK: święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny; 19:00 spotkanie rodziców w/s obozu ministrantów.
 7. SOBOTA: wspomnienie św. Justyna, Męczennika; pierwsza w miesiącu; rano – Jutrznia, koncelebrowana Msza św. za ofiarodawców i nabożeństwo wynagradzające ku czci Matki Bożej; 9:00 Warsztaty Pisania Ikon; s.Celestyna i grupa wolontariuszy – tancerzy wyjeżdża na nocne czuwanie do Lednicy (są wolne miejsca).
 8. NIEDZIELA (2.06): uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;
  1. w Świątyni Opatrzności Bożej dziękujemy za posługę kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i pontyfikat Jana Pawła II (dokładnie w 40. rocznicę rozpoczęcia jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny);
  2. taca na budowę; z okazji Dnia Dziecka – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty będą zbierać do puszek ofiary na remontu swojego boiska.
 9. NIEDZIELA (9.06): na Mszy o 11:15 promocja na młodszych i starszych ministrantów;
 10. 15/16.06 pielgrzymka do na 20-lecie beatyfikacji bł. Edmunda (zapisy w zakrystii).
  1. Program:
  2. I dzień: Luboń k/Poznania – m.in. Msza, koncert i premiera filmu Macieja i Tadeusza Syków pt. „Pewność”, zrealizowanego w Centrum Dzieł Społecznych naszej parafii.
   • Nocleg w Puszczykowie.
  3. II dzień: Jaszkowo (Izba Pamięci bł. Edmunda i groby pierwszych służebniczek);
   • Górka Duchowna (miejsce śmierci),
   • Grabonóg (dom rodzinny),
   • Gostyń – Bazylika na Św. Górze (obiad).
 11. Msze św. niedzielne wg programu wakacyjnego (8:00; 10;00; 12:00 i 18:00): 30.06. – 25.08.
 12. Parafialne wyjazdy w wakacje:
  • ks. Adam (22.06-06.07) grupy świeckich, Kaszuby;
  • ks. Tomasz (01-07.07) ministranci, Kaszuby; s. Celestyna (15-22.07) Dzieci Maryi i Bielanek – Góry Świętokrzyskie; ks. Jarosław (27.07- 4.08) rekolekcje dla rodzin;
  • s.Celestyna (17-24.08.) rekolekcje starszej młodzieży na żaglach.
 13. Przy wyjściu z Kościoła prasa katolicka.
 14. Papieski Amatorski Klub Sportowy Ostaniec ogłasza zapisy chłopców i dziewcząt w wieku 6 – 15 lat.

2011.09.22. Berlin. Stadion Olimpijski. B. XVI: Kościół jest najpiękniejszym darem Bożym (J 15,1-16)
Jezus mówi: „Jestem krzewem winnym, wy – latoroślami”. Znaczy to: Jak gałązki są złączone z krzewem winnym, tak i wy należycie do Mnie! Należąc do Mnie, należycie też nawzajem do siebie. Ta przynależność… jest biologiczną, pełną życia przynależnością do Chrystusa. To Kościół, wspólnota życia z Nim i między sobą, która opiera się na chrzcie, i jest przeżywana i pogłębiana w Eucharystii. „Jestem krzewem winnym” – to słowa znaczy: „Jestem wami a wy jesteście Mną”. Niesłychane utożsamienie się Pana z nami, Jego Kościołem…
Jezus mówi: „Jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój tym, który uprawia” i wyjaśnia, że robotnik obcina suche gałązki, a przycina zdrowe, by dawały więcej owoców. Bóg chce usunąć z piersi martwe serce z kamienia, by dać nam serce z ciała (Ez 36, 26). Nowe, potężne życie. Chrystus przybył, by powołać grzeszników… Sobór Watykański II mówi, że Kościół jest sakramentem zbawienia (LG 48), istniejącym dla grzeszników, by otwierać im drogę nawrócenia, uzdrowienia i życia. Oto prawdziwa i wielka jego misja.
Niektórzy zatrzymują się na aspekcie zewnętrznym Kościoła. Jawi się on wtedy tylko jako jedna z wielu organizacji w społeczeństwie demokratycznym. Chce ono oceniać i traktować zgodnie ze swymi normami i przepisami nawet rzeczywistość tak trudną do pojęcia jak Kościół. Jeśli później dochodzi jeszcze bolesne doświadczenie, że w Kościele są ryby dobre i złe, pszenica i kąkol, i jeśli spojrzenie zatrzyma się na rzeczach negatywnych, wówczas już się nie dostrzega wielkiej i głębokiej tajemnicy Kościoła. Zatem nie czerpie się już radości z faktu przynależności do krzewu winnego, jakim jest Kościół. Szerzą się niezadowolenie i narzekania, jeśli nie widać urzeczywistnienia własnych powierzchownych, błędnych idei o Kościele i własnych marzeń o Kościele! Przestaje wtedy cieszyć nawet radosny hymn: Jestem wdzięczny Panu, że swą łaską wezwał mnie do swego Kościoła, który śpiewały z przekonaniem całe pokolenia katolików.
Słyszymy dalej: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwał… Jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa we krzewie, tak i wy, jeśli we Mnie trwać nie będziecie. (…) bo beze Mnie” – można by przetłumaczyć: „poza Mną – nic nie możecie uczynić”.
Każdy z nas stoi w obliczu takiej decyzji. O tym, jak bardzo jest ona poważna, mówi Pan ponownie w swej przypowieści: „Ten, kto we Mnie nie trwa, …uschnie,… i płonie”. Św. Augustyn zauważa: „Jedno z dwojga winnej latorośli się przynależy; winny krzew lub ogień; jeśli [latorośl] nie jest w winnym krzewie, będzie w ogniu, aby więc w ogniu nie była, niech będzie w winnym krzewie”. Wymagany tu wybór uświadamia w sposób naglący egzystencjalne znaczenie decyzji życiowej.
Trwanie z Chrystusem oznacza trwanie z Kościołem. Wspólnota wierzących jest mocno złączona z Chrystusem, winnym krzewem. W Chrystusie wszyscy jesteśmy zjednoczeni. W tej wspólnocie On nas dźwiga, a jednocześnie wszyscy się wspierają. Razem przeciwstawiają się burzy i nawzajem dają sobie ochronę. Nie wierzymy osamotnieni, ale – z całym Kościołem. Św. Augustyn stwierdza: „Każdy ma Ducha Św. w takim stopniu, w jakim kocha Kościół Chrystusowy”.