28.02

28 lutego 2021
2 niedziela Wielkiego Postu „B”

A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!
Krocz – jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być! (C. K. Norwid A ty się odważ)

 1. Dziś: druga w Wielkim Poście; wspieramy Dzieło Pomocy Misjonarzom „Ad gentes” – zbiórka do puszek;
 2. 7:45 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP; po Mszy św. o 10:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego;
 3. przed Mszą św. dla dzieci (11:15) czytamy piękną książkę Wojciecha Mikołuszki pt. Wojtek; 17:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym; 19:00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.
 4. PONIEDZIAŁEK: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych; podczas nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (17:30) i wieczornej Mszy św. (18:00) modlimy się za Ojczyznę.
 5. WTOREK: po wieczornej Mszy św. za wstawiennictwem bł. Edmunda polecamy Bogu dzieci i młodzież.
 6. ŚRODA: rocznica nominacji ks. kardynała Kazimierza Nycza na Pasterza Archidiecezji.
 7. CZWARTEK: święto św. Kazimierza, Królewicza; całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu: 19:00 zapraszamy wszystkich przeżywających żałobę po stracie kogoś bliskiego – czuwanie prowadzi Proboszcz; 20:00 siostry; 21:00 młodzież; 22:00 Grupa Adoracyjna Rodziców; 23:00 Chrześcijańska Grupa Mam; 6:00 Rycerze Kolumba; zapisy na pozostałe godziny w zakrystii; możliwości spowiedzi do 23:00.
 8. PIĄTEK: pierwszy w miesiącu; odwiedzamy chorych; spowiadamy podczas każdej Mszy św. oraz od 17:30; Droga Krzyżowa: 17:30 dla dzieci; 18:30 dla młodzieży i dorosłych.
 9. SOBOTA: pierwsza w miesiącu; rano – czcimy Matkę Boąż – Jutrznia, Msza św. i nabożeństwo;
  9:00 Warsztaty Pisania Ikon (Orszady 10); 10:00 zbiórka kandydatów i ministrantów.
 10. NIEDZIELA (7.03.): zaczną się rekolekcje szkolne (do 10.03): ich temat brzmi: Eucharystio – nie możemy żyć bez Ciebie; poprowadzą je siostry Nazaretanki; spotkania – w kościele, szkole i online; w związku z tym trzy Msze św. będą transmitowane przez Internet (11:15; 16:00 i 18:00); w najbliższych dniach w Internecie zostanie udostępnione przesłanie ks. proboszcza z tej okazji; niechże ich patronem zechce być św. Stanisław Kostka, o którym tak pisał Cyprian Kamil Norwid ().
  Nastał czas składania zeznań podatkowych – prosimy o odpis 1%, dla: Julka; naszej szkoły specjalnej.
 11. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa potrzebuje pomocy… Wraz ze Szkołą Podstawową nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty rozpoczynamy zbiórkę podkładów higienicznych o rozmiarze 90/60 i większych. Można je składać na forum szkoły w oznaczonym miejscu w kościele (w Kaplicy św. Benedykta) do wtorku (23.02).
 12. Przy wyjściu z Kościoła: prasa katolicka; kolekcjonerska płyta (nie ma jej w dystrybucji) Tanga świata – w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej i Placido Domingo, juniora – z autografem artystki; ofiary przeznaczone są na wsparcie chorego Julka – płyta dla koneserów, a także jako wielkopostna jałmużna; znakomite wprowadzenie w misterium Triduum Paschalnego – książka ks. Błażeja Węgrzyna pt. Trójdzień; świece Caritas.

Benedykt XVI o Przemienieniu Pańskim (4.03.2012)
Przemienienie Pańskie było dla uczniów… wewnętrznym światłem, mogącym chronić przed atakami ciemności. Nawet w najciemniejszą noc Jezus jest światłem, które nigdy nie gaśnie. Św. Augustyn podsumowuje tę tajemnicę pięknym wyrażeniem: „To czym jest dla oczu ciała słońce, które widzimy, tym jest [Chrystus] dla oczu serca” (Kazanie 78, 2).
Wszyscy potrzebujemy światła wewnętrznego, by przezwyciężyć doświadczenia życia. Światło to pochodzi od Boga, a daje nam je Chrystus, On, w którym mieszka cała pełnia bóstwa (Kol 2,9). Wstąpmy z Jezusem na górę modlitwy i kontemplując Jego oblicze pełne miłości i prawdy, pozwólmy się napełnić wewnętrznie Jego światłem.
Prośmy Dziewicę Maryję, przewodniczkę na drodze wiary, by pomagała przeżyć to doświadczenie w czasie Wielkiego Postu, znajdując każdego dnia chwilę czasu na modlitwę w milczeniu i słuchanie Słowa Bożego…