31.01

31 stycznia 2021
4 niedziela zwykła B
Ale zbawiło czyste jedno łono,
Gdy Macierzyństwem objęło treść Bożą,
I owo ołtarz w jedności z zasłoną,
Z którego na świat łaski się rozmnożą,
Z którego nowy powstanie zadatek
Na jutro, wczora i na dziś, co mami!…
Na całą wieczność… O! Najczystsza z Matek,
Módl się za nami… (Litania – C.K.Norwid)

 

 1. Za pomoc w organizacji nabożeństwa ekumenicznego dziękuję Agnieszce i Grzegorzowi Polakom, Dorocie Wyszkowskiej, ks. Henrykowi Dąbrowskiemu (z kościóła polskokatolickiego) i księżom prawosławnym Adamowi Magrukowi i Markowi Łopatiukowi. Dziękuję za obecność i wspólną modlitwę naszym gościom: mariawitom, prawosławnym i protestantom. Nabożeństwo poświęcone było pamięci duchownych zmarłych na Covid19, pod przewodnim hasłem: Boże – życie tu jest tylko cieniem Życia. Taka jest opowieść Twojej miłości.
 2. W oświadczeniu Kurii Rzeszowskiej, z którym my, duchowni naszej parafii się utożsamiamy, czytamy: (1) Do Bierzmowania… mogą i powinny przystępować tylko te osoby, które akceptują prawdy wiary i zasady moralności przez Kościół głoszone; (2) Jednym z ważnych elementów przygotowania jest weryfikacja spójności między deklarowaną wiarą kandydatów a podejmowanymi decyzjami i ich zachowaniem; (3) Cytujemy ten tekst, by pomóc młodzieży w podjęciu decyzji o przystąpieniu do bierzmowania nie tylko w sposób wolny, ale także bardziej świadomy…
  Dziękujemy również Kanclerzowi Kurii i proboszczowi parafii w Ropczycy Wielkiej.
 3. Dziś: 7:45 Godzinki ku czci NMP; po Mszy św. o 10:00 koronka; 17:45 nabożeństwo różańcowe; 19:00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania; taca na zaliczkę kosztów nagłośnienia.
 4. PONIEDZIAŁEK: 17:45 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
 5. WTOREK: święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej); Dzień Życie Konsekrowanego – módlmy się szczególnie za nasze Siostry Służebniczki; Msze św. o 6:45; 9:00 i 18:00; podczas każdej Mszy św. błogosławieństwo świec; po wieczornej Mszy św. nabożeństwo w intencji naszych dzieci i młodzieży przez wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego; taca na zakony klauzurowe.
 6. ŚRODA: podczas wieczornej Mszy św. modlimy się szczególnie za zmarłych wymienionych w wypominkach.
 7. CZWARTEK: pierwszy w miesiącu; po wieczornej Mszy św. nocna adoracja Najświętszego Sakramentu:
  • 20:00 siostry;
  • 21:00 młodzież;
  • 22:00 Grupa Adoracyjna Rodziców;
  • 23:00 Chrześcijańska Grupa Mam;
  • 6:00 Rycerze Kolumba;
  • zapisy na pozostałe godziny w zakrystii (od północy do 6:00 rano).
 8. PIĄTEK: pierwszy w miesiącu; odwiedzamy chorych; spowiadamy podczas Mszy św. oraz od 17:45; wspomnienie św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy.
 9. SOBOTA: pierwsza w miesiącu; rano: Jutrznia, Msza św. i nabożeństwo wynagradzające ku czci Matki Bożej; wspomnienie św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy; 9:00 Warsztaty Pisania Ikon (Orszady 10).
 10. Kolęda: godz. 19:00
  • Poniedziałek: – ul Nowoursynowska 156a;
  • Wtorek: – ul Nowoursynowska 151;
  • Środa: – ul Nowoursynowska 147 i 149;
  • Czwartek: – ul Nowoursynowska 145f;
  • Piątek: – ul Nowoursynowska 145 (całe osiedle);
   szczegóły w zawiadomieniach – proszę o dostarczeniu ich mieszkańcom Osiedli;
  • Za tydzień ks. Proboszcz przedstawi sprawozdanie z tegorocznej wizyty duszpasterskiej.
   Przy wyjściu z Kościoła: polecamy: Gość Niedzielny; Idziemy i (gratis) – Wiara i Życie, Columbia.
 11. W lutym – wiele wolnych terminów dla intencji mszalnych.
 12. Ks. Tomasz zaprasza na kurs gitarowy młodzież od lat 12 (od 3 do 7 chętnych): termin do ustalenia – raz w tygodniu, ok. 40 minut; koszt – raz na tydzień 1 Ave Maria za wikarych i 3 za Proboszcza; zapisy w zakrystii…
 13. Wstępna wycena wykonania nagłośnienia w górnym kościele – ok. 100 000 zł; Dziś taca na zaliczkę;
  poszczególne stanowiska nagłośnienia czekają na fundatorów – dokładne dane podamy za tydzień.
 14. Nastał czas składania zeznań podatkowych – prosimy o odpis 1%: na rehabilitacje chorego Julka; na rzecz naszej szkoły specjalnej; ulotki przy wyjściu z Kościoła. Warto!!!
 15. Na zewnątrz zbiórka do puszek na pomoc dla kościoła, gdzie proboszczem jest ks. Henryk Dąbrowski.

Boże – życie tu jest tylko cieniem Życia. Taka jest opowieść Twojej miłości.