5.11

31 niedziela zwykła „A”
5 listopada 2017

…nieustannie dziękujemy Bogu…,
bo przejęliście Słowo Boże,
…które działa w was, wierzących…(1 Tes 2,13)

 

 

 

 1. „W imieniu mieszkańców (matek i dzieci) Domu Samotnej Matki na Białołęce w Warszawie serdecznie dziękujemy za dary przekazane przez naszych parafian, dziękujemy za Wasze, piękne serca!”
 2. Dziś: 7:30 nabożeństwo wspominkowe; po Mszy o 10:00 koronka do Miłosierdzia Bożego; na Mszy o 11:15 nagrody za konkurs wakacyjny Człowiek i sacrum; 17:30 nabożeństwo adoracyjne; 19:00 spotkanie młodzieży.
 3. Dziś, pierwszy raz w historii parafii Szafarze Komunii św. odwiedzą chorych.
  • Jan Paweł II pisał w Dies Domini: [dobrze, jeśli niedzielnej Mszy św.] towarzyszy… ofiarna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., którzy noszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty. Bóg zapłać…
 4. TYDZIEŃ: PONIEDZIAŁEK: 16:00 spotkanie II Equipe Notre Dame; 17:30 nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego.
 5. WTOREK: po wieczornej Mszy św. modlimy się za dzieci i młodzież za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego; 20:00 obrady Rady nr 16719 Rycerzy Kolumba (Orszady 10);
 6. ŚRODA: 15:00 narada kapłańska; 16:00 spotkanie katechetów;
 7. CZWARTEK: święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; 9:00 sesja Centrum Dzieł Społecznych (Orszady 10); po Mszy wieczornej – adoracja i spowiedź do 20:30.
 8. PIĄTEK: wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła;
 9. SOBOTA (11.11.): wspomnienie św. Marcina z Tours; rocznica odzyskania niepodległości – Święto Narodowe; Msze św. 6:45; 9:00 i 18:00;
  • W Świątyni Opatrzności Bożej:
   • 9:00 Msza św. w obecności przedstawicieli Episkopatu Polski i władz państwowych (Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej, dziękowanie Bogu za wolność i niepodległość z prośbą o dalszą opiekę nad Ojczyzną);
   • 20:00 koncert: Msza F-dur Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego – wystąpią: Małgorzata Walewska i Andrzej Lampert oraz cenione orkiestry symfoniczne i chóry. Dyrygować będzie Pedro Amaral – dyrektor artystyczny Filharmonii Lizbońskiej.
 10. NIEDZIELA (12.11): IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym; zbiórka do puszek – wsparcie dla cierpiących chrześcijan; 10:00 spotkanie I Equipe Notre Dame; 19:00 spotkanie młodzieży przed Bierzmowaniem.
 11. Biskupi apelują o: przywrócenie społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku, czasu budowy więzi rodzinnych i umacniania relacji społecznych, bo: nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu.
 12. W dniach 14-16.11: 40-godzinne nabożeństwo – adoracja (w zakrystii lista dyżurów) oraz renowacja Misji św. pod hasłem: Wypłyń na głębię – odpowiedź człowieka na Miłosierdzie Boże: Wiara. Nadzieja. Miłość (ks. Marek Dziewiecki). Zwróćmy uwagę na: nabożeństwo do bł. Edmunda z indywidualnym błogosławieństwem dzieci i rodziców oczekujących potomstwa (wtorek); Mszę z namaszczeniem chorych (środa); nabożeństwo maryjne (czwartek).
 13. W dniach 17-19.11 Dni Edmundowe:
  1. PIĄTEK (17.11): 15:00-21:00 Fatimski Dzień Pokutny: spowiedź, adoracja, koronka, różaniec, apel, Msza św., film Macieja Syki „Fatima” z udziałem naszej młodzieży, a po nimi spotkanie dyskusyjne, które animuje Tadeusz Syka, współprowadzący telewizyjne Ziarno.
  2. SOBOTA (18.11):
   • (9:00-15:00) sympozjum „Tajemnica miłości objawiona najmniejszym. Dzieci Ojca Edmunda i Dzieci z Fatimy” – gościć będziemy siostry służebniczki, Adama Pietrzaka, wiceprzewodniczącego Przymierza Rodzin, Wincentego Łaszewskiego. Wypowiedzi zaprezentują także ks. Adam Zelga, Iwona Waksmundzka i ks. Jarosław Piłat.
   • 15:30 Msza dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, a po niej spotkanie z dr Moniką Zimą- Parjaszewską, prawniczką, prezeską Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym n/t. problematyki ubezwłasnowolnienia.
  3. NIEDZIELA (19.11): wizytacja Biskupa Piotra Jareckiego (10:00 do 19:00). Mszę św. o 18:00 uświetni chór Cantores minores. Po Mszy św. koncert pieśni patriotycznych.
 14. PONIEDZIAŁEK (20.11): c.d. wizytacji (ks. Biskup odwiedzi szkoły i przedszkola).
 15. Stan prac budowlanych:
  • trwa szklenie rozety od ul. Imbirowej;
  • zaczęły się prace kamieniarskie przy rozecie od ul.Orszady;
  • zainstalowano komin kotłowni gazowej; czekamy na przyłącze gazowe;
  • prowadzimy negocjacje związane z nasadzeniami;
  • oby dzieci nie biegały przy kościele;
  • dziękujemy za modlitwę i ofiarność.
 16. Kartki wypominkowe są na stolikach przy wyjściu z kościoła. Po wypełnieniu dostarczamy je do zakrystii.
 17. Polecamy: prasę, zwłaszcza Małego Gościa Niedzielego; książkę Anioł Challapata o ks. Mariuszu Graszku.
 18. Zapraszamy do zakrystii – jest wiele wolnych terminów Mszy św.
 19. Prosimy o dostarczenie ulotek pod wszystkie adresy w parafii – wręczyć osobiście lub do skrzynki pocztowej.

 

Dzień Pański – jak nazywano niedzielę już w czasach apostolskich – cieszył się zawsze w dziejach Kościoła szczególnym poważaniem ze względu na ścisłą więź z samą istotą chrześcijańskiego misterium. W rytmie tygodnia, wyznaczającym upływ czasu, niedziela przypomina bowiem dzień zmartwychwstania Chrystusa. Jest Paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmierci, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek „nowego stworzenia” (2 Kor 5, 17). Jest dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedzią „dnia ostatniego”, oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie w chwale (Dz 1,11; 1 Tes 4,13-17) i Bóg „uczyni wszystko nowe ( Ap 21, 5)” – Jan Paweł II, papież list apostolski „Dies Domini, 1.

 

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych rzymskokatolickiego Kościoła i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.
Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność” – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Zawiera się ona w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali
i powołują.
W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności” – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia” niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje z innymi, tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.
Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, by mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.
+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
+Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
+Artur Miziński
Biskup Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski