10.02

5 niedziela zwykła C
10 lutego 2019
Po śmierci Jozuego, pytali synowie izraelscy Pana, Mówiąc: „Kto z nas ma wyruszyć
pierwszy przeciw Kananejczykom, aby walczyć z nimi?” (Sdz 1,1-2)

 

 

 1. 100 lat temu (1918.02.10) rozpoczął obrady pierwszy Sejm Ustawodawczy w niepodległej Polsce. Z tej okazji abp Józef Teodorowicz (1864-1938), polski Ormianin wygłosił słynne Kazanie sejmowe, w którym akcentował konieczność porzucenia osobistych i grupowych interesów dla dobra wspólnego oraz budowę polityki w oparciu o fundament moralny, a prawa w szacunku dla prawa naturalnego i prawo Bożego.
 2. Komunikat Policji: Powtarzają się przypadki wyłudzania pieniędzy przez przestępców podających się za policjanta i inne służby! Ofiarami padają osoby starsze, samotne! Funkcjonariusze NIGDY nie proszą o przekazanie pieniędzy! Apelujemy, by w takim wypadku szybko powiadomić policję (tel. 997 lub 112).
 3. Dziś: 7:45 Godzinki; po Mszy św. o 10:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego; 17:30 różaniec.
 4. PONIEDZIAŁEK: wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes; Światowy Dzień Chorego: na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (17:30) i Mszę św. zapraszamy starszych, cierpiących oraz Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św. – będzie można przyjąć Sakrament Namaszczenia; 19:30 spotkanie Szafarzy (Orszady 10).
 5. WTOREK: po wieczornej Mszy św.- nabożeństwo ku czci bł. Edmunda, w intencji naszych dzieci i młodzieży; 19:30 spotkanie Rycerzy Kolumba (Orszady 10) – inicjacja na I stopień i Msza św.
 6. CZWARTEK: święto św. Cyryla, Mnicha i Metodego, Biskupa, patronów Europy; wspominamy również św. Walentego – patrona zakochanych; adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź do 20:30.
 7. SOBOTA: 9:00 Warsztaty Pisania Ikon; 11:00 w SWPR konwersatorium: „Znaczenie piękna w wychowaniu„; 17:00 spotkanie pierwszej Equipe Notre Dame.
 8. SOBOTA (23.02): 9:00 Warsztaty Pisania Ikon; 15:30 SGGW (Nowoursynowska 100) Msza św. dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi; po niej spotkanie n/t Fundacja jako sposób zdobywania funduszy na rehabilitacji dziecka, które poprowadzi p.Marzanna Paprocka; o pomoc prosimy wolontariuszy i zespół GAR.
 9. SOBOTA – NIEDZIELA (23-24.02): weekendowe zgrupowanie zimowe Stowarzyszenia Harcerzy Katolickich Orzeł.
 10. NIEDZIELA (24.02): 9:00 spotkanie drugiej Equipe Notre Dame; podczas każdej Mszy św. wystąpi Marek Choszczyk z rodziną i zespołem Eo Nomine (Pod Imieniem).
 11. WTOREK (26.02): 19:30 Rycerze Kolumba organizują w Multikinie przedpremierowy filmu Najwyższy dar, określanego w recenzjach jako fabularyzowany dokument i… western. Bilety do nabycia w zakrystii (15 zł).
 12. Wydarzenia: 3.03 program z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych; rekolekcje wielkopostne (13-17.03) poprowadzi O. Konrad Małys, OSB; 11.05. pierwsza Komunia Św.; 40 rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski;
 13. 15/16.06 pielgrzymka do Lubonia k/Poznania na obchody 20-lecia beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego.
 14. Wciąż poszukujemy do: szkoły specjalnej: nauczyciela – oligofrenopedagoga; przedszkola: nauczycieli, pedagoga specjalnego, osoby do pomocy – pół etatu; Szkoły Matki Teresy: katechety; Klubu Ostaniec: trenera.
 15. PAKS Ostaniec: ogłasza nabór zawodników do sekcji piłki nożnej (także dziewcząt) – zapisy w hali SGGW na treningach w poniedziałki i piątki o 19:00; prosi o powieszenie plakatów w widocznych miejscach.
 16. Przy wyjściu z Kościoła: prasa katolicka; ulotki dotyczące odpisu 1% podatków na rzecz naszej szkoły.

 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2019 r. (fragmenty)
Gesty bezinteresownej miłości, wielkodusznego daru są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga czułości, profesjonalizmu, bezinteresowności, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, działań, przez które daje się odczuć drugiemu, że jest ważny. W obliczu kultury odrzucenia i obojętności apeluję, by uznać ten dar za paradygmat zdolny do przeciwstawienia się indywidualizmowi i współczesnemu rozdrobnieniu społecznemu, do poruszenia nowych więzi i różnych form współpracy między narodami i kulturami. Dialog – warunek daru, otwiera relacyjne przestrzenie ludzkiego wzrostu i rozwoju, zdolne przełamać skonsolidowane schematy sprawowania władzy… Darowanie nie utożsamia się z dawaniem, może być tak nazwane tylko wtedy, gdy daje się siebie samego, zawiera dar z siebie i zakłada pragnienie utworzenia więzi. Dar jest więc wzajemnym uznaniem, które jest konieczną cechą więzi społecznej.
Każdy jest biedny, potrzebujący i ubogi. Uznanie tej prawdy zachęca do pokory i praktykowania z odwagą solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia. Nie wolno bać uznać siebie za potrzebującego. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich ograniczeń. Nie obawiajmy się tej prawdy, ponieważ sam Bóg w Jezusie pochylił się (Flp 2,8) i pochyla nad nami i naszym ubóstwem, by pomóc i dać te dobra, których sami sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić.
Ludzka wielkoduszność jest zaczynem działania wolontariuszy. Wolontariusz jest bezinteresownym przyjacielem, któremu można powierzyć myśli i emocje; poprzez słuchanie tworzy on warunki, w których chory, nie jest już biernym obiektem opieki, ale staje się aktywnym podmiotem i bohaterem wzajemnej relacji, zdolnym do odzyskania nadziei i lepiej przygotowanym do zaakceptowania leczenia. Wolontariat komunikuje wartości, zachowania i style życia, które w centrum mają pasję obdarowywania. W ten sposób realizuje się humanizacja opieki.
Wzywam do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia. Zdrowie jest relacyjne, zależy od interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, przyjaźni i solidarności. To dobro, którym można się cieszyć w pełni, gdy się nim dzieli. Wskaźnikiem zdrowia chrześcijanina jest radość z bezinteresownego daru.
Wszystkich zawierzam Maryi, Uzdrowieniu chorych.