Pogrzeb

Prosimy Rodziny, aby pogrzeb naszych Parafian odbywał się w Parafii zmarłego. Po zakończonych uroczystościach kapłan wraz z wiernymi jedzie na cmentarz.

Potrzebne dokumenty

  • akt zgonu z USC,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie od kapelana szpitala)
  • w wypadku, gdy pogrzeb odbywa się poza parafią zmarłego, należy przedstawić zaświadczenie, że zmarły był wierzącym i praktykującym katolikiem i ma prawo do pogrzebu katolickiego (wystawia proboszcz zmarłego).