Dni Edmundowe 17-19.11

W dniach 17-19.11 Dni Edmundowe:

  1. PIĄTEK (17.11): 15:00-21:00 Fatimski Dzień Pokutny: spowiedź, adoracja, koronka, różaniec, apel, Msza św., film Macieja Syki „Fatima” i spotkanie dyskusyjne, które animuje Tadeusza Syka współprowadzący telewizyjne Ziarno.
  2. SOBOTA (18.11):
    • 9:00-15:00 – sympozjum „Tajemnica miłości objawiona najmniejszym. Dzieci Ojca Edmunda i Dzieci z Fatimy”; referaty wygłoszą: s. M. Daniela Veselivska, Adam Pietrzak, wiceprzewodniczący Przymierza Rodzin, red. Wincenty Łaszewski, ks. Adam Zelga, Iwona Waksmundzka i dr ks. Jarosław Piłat.
    • 15:30 – Msza św. dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, a po niej spotkanie z dr Moniką Zimą- Parjaszewską, prawniczką, prezeską Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym n/t. problematyki ubezwłasnowolnienia.
  3. NIEDZIELA (19.11): wizytacja Biskupa Piotra Jareckiego. Mszę św. o 18:00 uświetni chór Cantores minores. Po Mszy św. koncert pieśni patriotycznych.

.Wszystkie nabożeństwa, wykłady, pokazy i koncerty odbywać się będą w dolnym kościele pw. bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kokosowej 12.