Realizujemy projekt Fundacji PZU

Nasza Parafia realizuje w roku szkolnym 2017/2018 projekt „Krok po Kroku zdobywamy kamienie milowe” finansowany przez Fundację PZU. Beneficjentami projektu są Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice szkoły parafialnej dla dzieci z autyzmem –  Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Krok po Kroku” im. bł. Edmunda Bojanowskiego..

Dzięki pomocy Fundacji PZU, uczniowie naszej Szkoły uczestniczą w autorskich zajęciach pozalekcyjnych, podczas których mają możliwość zdobywania krok po kroku tzw. „kamieni milowych”, czyli nabywania podstawowych umiejętności, spośród których jedna jest fundamentem do nabycia kolejnej. Zajęcia dają szansę na uzupełnianie deficytów i  niwelowanie barier w procesie uczenia się. Kształtują umiejętności komunikacyjne u dzieci nieposługujących się mową, umiejętności społeczne, uczą zabawy w grupie oraz samodzielnego i twórczego spędzania czasu wolnego, usprawniają koordynację ruchową zapobiegając otyłości i wielu chorobom z niej wynikających.

Zakupione w ramach projektu specjalistyczne pomoce oraz sprzęt sportowy wykorzystywane przez uczniów umożliwiają harmonijny rozwój każdego z nich w tempie dostosowanym do jego możliwości i podnoszą jakość jego codziennego funkcjonowania.