Katecheza Dobrego Pasterza

Katecheza Dobrego Pasterza opiera się na zasadach pedagogicznych Marii Montessori, o której św. Jan Paweł II powiedział: Korzeni jej zasług doszukiwać się należy w jej duszy, czyli w tej szczególnej wrażliwości duchowej i jednocześnie kobiecej, która umożliwiła jej dokonanie „przełomowego odkrycia” dziecka i pozwoliła zbudować na tej podstawie oryginalny system wychowawczy.
W przygotowanym otoczeniu, pod okiem nauczyciela, dziecko poznaje przypowieści biblijne, symbole liturgiczne, rytm roku liturgicznego, modli się, samodzielnie odkrywa Jezusa Chrystusa jako Boga, który jest Miłością – Dobrym Pasterzem.
Na katechezę zapraszamy dzieci w wieku 3-9 lat. Dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Katecheza Dobrego Pasterza jest rozwinięciem i pogłębieniem katechezy szkolnej.
Spotkania odbywają się w trzech grupach (do wyboru) – w poniedziałki, wtorki i środy w g.17-18.30 w Domu św. Jana Chrzciciela ul. Orszady10.
Kontakt: tel. 536 393 200