Komunikat

Komunikat Metropolity Warszawskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego Polsce:

Stosując się do rozporządzeń państwowych, zarządzam w Archidiecezji Warszawskiej uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej KEP (z 03.12).

1. Proszę proboszczów i rektorów kaplic, by zrealizowali zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych.
2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa w Mszy, wg komunikatu Rady Stałej KEP. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy w radiu, telewizji i internecie.
3. Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji i spowiedzi.
4. Księży, kapelanów szpitali, siostry zakonne i świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
5. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, za chorych, opiekujących się nimi, szczególnie medycznych i sanitarnych służb. Zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

więcej:
https://diecezja.pl/aktualnosci/komunikat-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski/