Przedszkole parafialne „Ziarenko”

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

„Ziarenko”

Przedszkole „Ziarenko” to najmłodsze dziecko naszej Parafii.
Rozpoczęło swoją działalność 1 września tego roku.
W wychowaniu i edukacji stosujemy metodę Marii Montessori.
Prowadzimy w nim także terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
Miejsce: mieści się ono w otoczonym zielenią budynku przy ulicy Orszady 10.

PRZEDSZKOLE „ZIARENKO” to:

  • odkrywanie świata poprzez doświadczanie i własne działanie,
  • odkrywanie i nawiązywanie relacji z Bogiem i ze sobą nawzajem
  • wzrastanie do samodzielności oraz współdziałania w grupie
  • rozwój kreatywności i twórczości dziecka
  • nauka szacunku do każdej osoby bez względu na jej rozwój
  • radość nauki, bycia razem, odkrywania nieznanego…

Kontakt:
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Ziarenko”
02-797 Warszawa, ul. Orszady 10
telefon: 535 393 000
e-mail: sekretariat@ziarenkomontessori.edu.pl

www.ziarenkomontessori.edu.pl

Wesprzeć nas można przede wszystkim modlitwą ale także polecając nasze Przedszkole znajomym i przyjaciołom.