Święta Wielkanocne

Alleluja!

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki.  Alleluja.