Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – 04.10

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

sw_fran

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju.

Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść.

Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda.

Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie.

Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz.

Światło, tam gdzie panuje mrok.

Radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać.

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć.

Nie tyle szukać miłości, co kochać.

Albowiem dając, otrzymujemy.

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie.

A umierając rodzimy się do wiecznego życia.