Budowa

Zrealizowane prace budowlane:

 • w górnym kościele:
  • nagłośnienie 
  • montaż oświetlenia prezbiterium i ołtarza
  • obłożenie wieży kamieniem i doświetlenie krzyża
  • montaż oświetlenia bryły kościoła
  • przyłącza wodne górny Kościół i kawiarenka
  • impregnowanie elewacji
  • obróbki blacharskie
  • wejście do kościoła
  • zakrystia kapłańska
 • w dolnym kościele:
  • remont dolnej sali wielofunkcyjnej

Tworzymy tak potrzebną w okolicy sferę „sacrum”. Jeśliby Państwo zechcieli wspomóc (proszę!) wspólne dzieło, podaję nr konta

Bank Pekao S.A. IX. O.
ul. Dereniowa 9
02-776 Warszawa
16 1240 1125 1111 0010 0518 8285

Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie
ul. Kokosowa 12
02-797 Warszawa

W zakrystii dostępny jest terminal płatniczy do kart.