28.04

28 kwietnia 2024
V Niedziela Wielkanocna

Kościół cieszył się pokojem… (Dz 9,26-31)
Miłujmy czynem i prawdą… (1J 3,18-24)
Trwajcie we mnie a Ja w was trwał będę… (J 15,1-8)

 

 1. Na filmie o Stanisławie Leszczyńskiej, „Położna” było ponad 60 osób – szkoda, że młodzież nie interesuje się postaciami bohaterskich Polek; dziękuję twórcom Czwartkowych Pokazów Filmowych – Wczoraj i Dziś (WiD) i Wojciechowi Korkuciowi za plakat; następny pokaz (23.05) pt.„Witold” o rotmistrzu Pileckim (reż. Tadeusz Pawlicki).
 2. Dziś: V Niedziela Wielkanocna; 7:30 Godzinki; 9:00 wypominki; 17:30 różaniec; wsparcie Funduszu Wolica – Ukrainie; początek pielgrzymki do Fatimy (do 6.05) – w intencjach parafian – polecamy się i dziękujemy za Waszą modlitwę.
 3. Nabożeństwa majowe:
  • niedziele, święta 17:30;
  • dni powszednie 18:30;
  • Krzyże 19:00:
   • poniedziałek – Kokosowa (xMW);
   • wtorek – Pawlaczyka (xTB),
   • środa – Nugat (siostry);
   • czwartek – Kapliczka Katyńska (xAZ). Zapraszamy!
 4. Tydzień: PONIEDZIAŁEK: święto św. Katarzyny Sieneńskiej; Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej (zginęło 20% duchownych).
  • ŚRODA: wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika; 19:15 IV dzień rekolekcji ewangelizacyjnych (REO). 
  • CZWARTEK: wspomnienie św. Atanazego, Biskupa i Doktora Kościoła; pierwszy w miesiącu; całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu; do północy – czuwanie grup, ruchów i wspólnot, zapisy na godziny po północy – w zakrystii.
  • PIĄTEK: Uroczystość NMP, Królowej Polski; rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; I piątek miesiąca; Msze św. wg programu niedzielnego (8:00;10:00;11:15;12:30 i 18:00); odwiedzamy chorych; spowiedź podczas Mszy oraz od 17:30.
  • SOBOTA: wspomnienie św. Floriana, Męczennika; pierwsza sobota miesiąca; rano czcimy Matkę Bożą – Najświętszą Maryję Pannę – Jutrznia (poranna modlitwa Kościoła), Msza św., fatimskie nabożeństwo wynagradzające.
 5. Dziśprawosławie rozpoczyna Wielki Tydzień: SOBOTA (4.05) święcenie pokarmów (10:00-15:00) i Liturgia Paschalna (od 23:00; ok. północy krótka procesja na zewnątrz; potem czuwanie do 6:00); prosimy o tolerowanie zwiększonego ruchu i ewentualne ciche zakłócenie ciszy nocnej; wraz z jego wyznawcami, zwłaszcza modlącymi się w „naszej cerkwi”, wznosimy radosne: Christos woskriesie! Woistuinu woskriesie! Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!
 6. FINANSE:
  • w Sali pod Skarpą powstaje kawiarenka z kuchenką;
  • Bieszczady: powstają mebli do prezbiterium (ławy dla służby liturgicznej, klęczniki, siedziska dla kapłanów;
  • proszę grupy, wspólnoty i ruchy o ufundowanie ekspresu – dziękuję scholi, Ruchowi Rodzin Nazaretańskich i II END); wkrótce – zaczną się prace przy świetlikach i zakrystii (osłona od chóru);
  • radykalnej interwencji (zabezpieczenia przed wodą) wymagają dachy na obiektach zaplecza parafii (wieża wilanowska i ursynowska oraz łącznik); wciąż proszę o stałe lub zwiększone wpłaty na konto budowlane.
 7. Na stoliku: prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Idziemy; książki: Andrzeja Nowaka Historia Polski (tom 6) i Grzegorza Górnego Tajemnice Fatimy – która ukazuje historię XX w. z teologicznej, maryjnej perspektywy. To historiozoficzna propozycja, by przyszłość świata powierzyć Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
 8. Podczas swego expose Radosław Sikorski, powiedział: „Z ruin imperium zła odrodził się potwór… Polacy… znów zastanawiają się, czy grozi nam wojna. Wróciło myślenie, którego tragizm zawarty jest w pierwszych słowach naszego hymnu: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Ten tragizm jest doświadczeniem także Ukrainy. Nie przypadkiem jej hymn… zaczyna się podobnie: „Nie umarła jeszcze Ukraina, i chwała, i wolność!”…” Wartość polskiego wsparcia rządowego, bez uwzględnienia wielomilionowej pomocy dla uchodźców, w dwu latach wojny wyniosła ok. 9 miliardów dolarów. Możemy się szczycić, że parafia, oprócz wielkiej pomocy rodzinnej i osobistej, zebrała niemal 150 000 zł. Rycerze Kolumba prowadzą zbiórkę na fundusz Wolica – Ukrainie.
 9. Pamiętajmy, że dziś to wielkanocny dar dla świętujących prawosławnych…

Ludzie pytają o możliwość zbawienia. Na tę tęsknotę Bóg odpowiada objawieniem. Pierwszą jego manifestacją jest Słowo Boże: Stary i Nowy Testament. Drugą – Osoba. To Zbawiciel – Jezus Chrystus… Są dziś w kościele ruchy, przypisujące wielką rolę Duchowi Św. Jego działalność manifestuje się także – przez Słowo i Osobę: przede wszystkim Matki Bożej. Jedne z najgłośniejsze padły w Fatimie. Maryja objawiła się dzieciom, by przypomnieć, że jesteśmy dziećmi. Taki był testament Chrystusa z Krzyża. Umiera Bóg – wskazując Maryję. I powierza jej św. Jana słowami: „Oto syn Twój”. Jesteśmy dziećmi. Dziećmi Bożymi i dziećmi Maryi!… W słowach, Maryi brzmi odpowiedź, w jaki sposób człowiek może uzyskać zbawienie: przez pokutę, modlitwę i nawrócenie. Książka „Tajemnice Fatimy” Grzegorza Górnego jest teologiczną, maryjną propozycją historiozoficzną. Pokazuje on, jak – pewne konkretne wydarzenia społeczne, polityczne można zrozumieć w świetle maryjnych objawień… Bez tego nie da się do końca zrozumieć dziejów Europy XX w… Ruszając na pielgrzymkę do Fatimy, poszukiwać będziemy osobistej, głęboko duchowej, intymnej relacji z Maryją. Osobistej odpowiedzi na nasze pragnienie szczęścia. W duchu sceny spod krzyża, gdzie zostaliśmy jej oddani. Stając zatem pod krzyżem – usłyszmy, jak Chrystus mówi nam: „Oto Matka Twoja”. I – „oto syn (córka) Twoja”…