Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza
odpowiedzialny – ks. Tomasz Bieńkowski
spotkania – sobota, godz. 10.00

Ministranci i Lektorzy pełnią służbę przy ołtarzu w niedzielę i dni powszednie. Uczestniczą oni w stałej formacji w celu lepszego rozumienia i przeżywania Liturgii Kościoła. Biorą udział w różnego rodzaju wyjściach kulturalnych, pielgrzymkach, wycieczkach i wyjazdach wakacyjnych oraz zimowych. Celem tych wyjazdów jest poszerzenie wiedzy kulturowej i religijnej oraz wzrost dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.

 


 


znak_RRNRuch Rodzin Nazaretańskich

odpowiedzialny – ks. Adam Zelga
spotkania- każdy wtorek po wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00 (z wyjątkiem wakacji).

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest wspólnotą rodzin i osób, które chcą świadomie realizować swoje powołanie do świętości zgodnie z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Duchowość Ruchu to życie na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu oraz otwarcie na działanie Pana Boga w naszym życiu, poprzez modlitwę i zawierzenie się Maryi a przez Nią Chrystusowi.

 Equipes Notre-Dame
odpowiedzialny – ks. Adam Zelga
spotkania – wybrane niedziele (raz w miesiącu), godz. 15.00

Ruch Equipes Notre-Dame jest wspólnotą małżeństw połączonych sakramentem małżeńskim. Pomaga małżeństwom w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, pomaga im spotykać się “w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób lepiej odpowiedzieli na Jego wezwanie i przez osobisty przykład byli świadkami chrześcijańskiego małżeństwa w Kościele i w świecie.

 Domowy Kościół
odpowiedzialny – ks. Adam Zelga
spotkania – wybrane niedziele (raz w miesiącu), godz. 15.00

Domowy Kościół pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

 


 


Rycerze Kolumba
odpowiedzialny – ks. Adam Zelga
spotkania – pierwszy czwartek miesiąca, godz. od 19.00-20:00

Katolicka bratnia organizacja o charakterze charytatywnym skupiająca mężczyzn z parafii, którzy chcą włączyć się w życie kościoła poprzez pomoc potrzebującym a także poprzez służbę liturgiczną, wspólną modlitwę i formację.

 

 


 


Grupa Pisania Ikon
odpowiedzialny – ks. Jarosław Piłat, ks. Adam Zelga
spotkania – sobota, godz. 9.00

Podczas cotygodniowych spotkań grupa poświęca czas nie tylko na pisanie ikon, ale też podejmuje formację duchową. Każde zajęcia zaczynają się modlitwą tekstami Pisma Świętego i rozważaniem myśli Ojców Kościoła. Zanim uczestnicy chwycą za pędzle i farby trwają przez pewien czas w medytacyjnej ciszy.

 


 

Grupa młodych „Żółty Domek”
odpowiedzialny – ks. Tomasz Bieńkowski
spotkania – niedziela, godz. 19.00

Spotkania odbywają się w „Żółtym Domku” naprzeciw kościoła parafialnego. Chcemy przedłużyć spotkanie, które rozpoczyna Msza święta niedzielna o godz. 18.00 – adresowana szczególnie do ludzi młodych. W czasie spotkań będziemy rozmawiać o Słowie Bożym, będziemy się nim wspólnie modlić. Poruszane też będą tematy, które młodych interesują bardziej – dotyczące małżeństwa, rodziny, ale również kwestie społeczne i kulturowe.


 


Koło Żywego Różańca
odpowiedzialny –
spotkania – drugi poniedziałek miesiąca po Mszy o 18.00

Członkowie „Żywego Różańca” podejmują modlitwę różańcową w potrzebach naszej parafii. Są zaangażowani także w inne formy życia wspólnoty, dzieląc się swym czasem i zdolnościami.

 


 

Harcerze
odpowiedzialny – ks. Adam Zelga, ks. Jarosław Piłat
spotkania – sobota, godz. 10.00

Zuchy uczestniczą w różnego rodzaju grach i zabawach, których celem jest rozwój w grupie rówieśniczej. W czasie zbiórek dzieci mają możliwość zrównoważonego rozwoju w wielu dziedzinach: pracach manualnych, sporcie, grze aktorskiej, śpiewie, grach terenowych, gotowaniu. A także okazja do rozwijania w nich cech charakteru z zakresu: samoopanowania, religijności, pracy zespołowej i odpowiedzialności za siebie i innych.

 


 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych
spotkania – ustalane na początku roku szkolnego (23.09; 21.10; 18.11; 16.12)