Małżeństwo

Każda para chcąca przystąpić do sakramentu małżeństwa powinna odbyć wcześniej odpowiednie przygotowanie – w tym celu należy kontaktować się z księżmi posługującymi w parafii.

 

Potrzebne dokumenty

  • aktualne świadectwa chrztu (do 3 miesięcy wstecz),
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwa katechizacji,
  • świadectwa bierzmowania,
  • zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • jeśli ślub odbywa się poza parafią młodych – należy dołączyć pozwolenie jednej ze stron parafii na ślub poza parafią