Chrzest

chrzest-button

Sakrament chrztu jest udzielany w terminie, ustalonym w czasie rozmowy z rodzicami dziecka – zwykle w czasie niedzielnej Mszy świętej o 12.30.

Potrzebne dokumenty

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane o rodzicach i chrzestnych,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • zezwolenie na chrzest jeśli odbywa się poza parafią zamieszkania rodziców dziecka

Chrzestni

Według kanonu 874 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, by móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego, należy:

 • być wyznaczonym przez rodziców dziecka;
 • posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • mieć ukończony 16. rok życia,
 • być katolikiem,
 • po I Komunii świętej,
 • bierzmowanym,
 • prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji;
 • nie być ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
 • być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych.

Instrukcja Duszpasterska Episkopatu Polski z 1995 roku dodaje, że chrzestni powinni być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła (nie wolno więc dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego np. osób żyjących w związku niesakramentalnym czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację).